ศูนย์ดาวน์โหลด

เอกสารปัจจุบันและเอกสารสำคัญสำหรับดาวน์โหลด

สายเคเบิ้ลและสายไฟ

แคตตาล็อก - สายเคเบิ้ลและสายไฟ ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ - ผู้ผลิตรายเดียวสำหรับสายเคเบิ้ลอุตสาหกรรมออเตโมชั่น ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ - สายเซอร์โวและสายสัญญาณ ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ - คู่มือการเลือกใช้งานสายเคเบิ้ลและอุปกรณ์เสริม ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ - อุปกรณ์เสริมประกอบสายเคเบิ้ลล่าสุด ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ - สายเคเบิ้ลที่สอดคล้องตาม NFPA 79 สำหรับระบบอัตโนมัติของโรงงาน ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ - สายเคเบิ้ลและอุปกรณ์เสริมสำหรับสายเคเบิ้ลสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ดาวน์โหลด

ใบปลิว - พร้อมแล้วสำหรับประเทศจีน ดาวน์โหลด

ใบปลิว - โปรแกรมสต๊อกสายสปริง ดาวน์โหลด

ใบปลิว - สายกระดูกงูข้อมูลและสายกระดูกงูควบคุม CLEANFLEX®-HF สำหรับห้องสะอาด ดาวน์โหลด

ใบปลิว - ตอบแทนสายไฟและสายเคเบิ้ล CLEAN Plus ด้วยนวัตกรรม Lotus Effect ดาวน์โหลด

ใบปลิว - เพิ่มขีดความสามารถของสายเคเบิ้ล TOPSERV®-HF ดาวน์โหลด

อุปกรณ์เสริมสำหรับสายเคเบิ้ล

แคตตาล็อก - อุปกรณ์เสริมสำหรับสายเคเบิ้ล ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ - อุปกรณ์เสริมประกอบสายเคเบิ้ลล่าสุด ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ - HELUTEC อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณและเพาเวอร์ ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ - HELUTOP เคเบิ้ลแกลนด์ที่เหมาะกับการใช้งานทุกประเภท ดาวน์โหลด

ใบปลิว - HELUTOP MS EP-4 ดาวน์โหลด

เทคโนโลยีข้อมูล เครือข่าย และบัส

แคตตาล็อก - เทคโนโลยีข้อมูล เครือข่าย และบัส ดาวน์โหลด

โบรชัวร์ - ระบบสายไฟเบอร์ออปติกแบบประกอบล่วงหน้า ดาวน์โหลด

ใบปลิว - ปล้๊กเชื่อมต่อบัส PROFIBUS Sub-D ดาวน์โหลด

Certificate of compliance

HELUKABEL_WB_M10001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M10334_EN_GB

HELUKABEL_WB_M10340_EN_GB

HELUKABEL_WB_M10537_EN_GB

HELUKABEL_WB_M10550_EN_GB

HELUKABEL_WB_M10750_EN_GB

HELUKABEL_WB_M10800_EN_GB

HELUKABEL_WB_M10881_EN_GB

HELUKABEL_WB_M10910_EN_GB

HELUKABEL_WB_M10934_EN_GB

HELUKABEL_WB_M11001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M11161_EN_GB

HELUKABEL_WB_M11201_EN_GB

HELUKABEL_WB_M11464_EN_GB

HELUKABEL_WB_M11656_EN_GB

HELUKABEL_WB_M11815_EN_GB

HELUKABEL_WB_M11942_EN_GB

HELUKABEL_WB_M11965_EN_GB

HELUKABEL_WB_M12001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M12200_EN_GB

HELUKABEL_WB_M12345_EN_GB

HELUKABEL_WB_M12471_EN_GB

HELUKABEL_WB_M12550_EN_GB

HELUKABEL_WB_M12630_EN_GB

HELUKABEL_WB_M12680_EN_GB

HELUKABEL_WB_M12723_EN_GB

HELUKABEL_WB_M12805_EN_GB

HELUKABEL_WB_M12850_EN_GB

HELUKABEL_WB_M13122_EN_GB

HELUKABEL_WB_M13133_EN_GB

HELUKABEL_WB_M13170_EN_GB

HELUKABEL_WB_M13200_EN_GB

HELUKABEL_WB_M13344_EN_GB

HELUKABEL_WB_M13500_EN_GB

HELUKABEL_WB_M13951_EN_GB

HELUKABEL_WB_M14001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M14028_EN_GB

HELUKABEL_WB_M14077_EN_GB

HELUKABEL_WB_M15001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M15100_EN_GB

HELUKABEL_WB_M15217_EN_GB

HELUKABEL_WB_M15520_EN_GB

HELUKABEL_WB_M15930_EN_GB

HELUKABEL_WB_M15987_EN_GB

HELUKABEL_WB_M16121_EN_GB

HELUKABEL_WB_M16200_EN_GB

HELUKABEL_WB_M16320_EN_GB

HELUKABEL_WB_M16531_EN_GB

HELUKABEL_WB_M17023_EN_GB

HELUKABEL_WB_M18001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M18120_EN_GB

HELUKABEL_WB_M19001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M19101_EN_GB

HELUKABEL_WB_M19150_EN_GB

HELUKABEL_WB_M20099_EN_GB

HELUKABEL_WB_M20115_EN_GB

HELUKABEL_WB_M20139_EN_GB

HELUKABEL_WB_M20140_EN_GB

HELUKABEL_WB_M20160_EN_GB

HELUKABEL_WB_M20180_EN_GB

HELUKABEL_WB_M20200_EN_GB

HELUKABEL_WB_M21001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M21065_EN_GB

HELUKABEL_WB_M21111_EN_GB

HELUKABEL_WB_M21129_EN_GB

HELUKABEL_WB_M21200_EN_GB

HELUKABEL_WB_M21323_EN_GB

HELUKABEL_WB_M21400_EN_GB

HELUKABEL_WB_M21559_EN_GB

HELUKABEL_WB_M21630_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22050_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22058_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22084_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22100_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22193_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22200_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22234_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22250_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22290_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22315_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22320_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22343_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22368_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22400_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22501_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22571_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22637_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22673_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22860_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22870_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22960_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22970_EN_GB

HELUKABEL_WB_M22989_EN_GB

HELUKABEL_WB_M23062_EN_GB

HELUKABEL_WB_M23151_EN_GB

HELUKABEL_WB_M23201_EN_GB

HELUKABEL_WB_M23214_EN_GB

HELUKABEL_WB_M23314_EN_GB

HELUKABEL_WB_M23414_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24002_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24050_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24086_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24119_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24156_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24191_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24236_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24295_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24335_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24370_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24410_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24489_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24508_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24522_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24536_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24547_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24567_EN_GB

HELUKABEL_WB_M24614_EN_GB

HELUKABEL_WB_M25001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M25080_EN_GB

HELUKABEL_WB_M25091_EN_GB

HELUKABEL_WB_M25111_EN_GB

HELUKABEL_WB_M25511_EN_GB

HELUKABEL_WB_M25620_EN_GB

HELUKABEL_WB_M25691_EN_GB

HELUKABEL_WB_M25761_EN_GB

HELUKABEL_WB_M25826_EN_GB

HELUKABEL_WB_M25888_EN_GB

HELUKABEL_WB_M25901_EN_GB

HELUKABEL_WB_M26001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M26125_EN_GB

HELUKABEL_WB_M26217_EN_GB

HELUKABEL_WB_M26307_EN_GB

HELUKABEL_WB_M26347_EN_GB

HELUKABEL_WB_M26405_EN_GB

HELUKABEL_WB_M26980_EN_GB

HELUKABEL_WB_M27100_EN_GB

HELUKABEL_WB_M28001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M28034_EN_GB

HELUKABEL_WB_M28100_EN_GB

HELUKABEL_WB_M28185_EN_GB

HELUKABEL_WB_M28240_EN_GB

HELUKABEL_WB_M28370_EN_GB

HELUKABEL_WB_M28484_EN_GB

HELUKABEL_WB_M28761_EN_GB

HELUKABEL_WB_M28785_EN_GB

HELUKABEL_WB_M28825_EN_GB

HELUKABEL_WB_M28900_EN_GB

HELUKABEL_WB_M28919_EN_GB

HELUKABEL_WB_M28930_EN_GB

HELUKABEL_WB_M28940_EN_GB

HELUKABEL_WB_M29081_EN_GB

HELUKABEL_WB_M29129_EN_GB

HELUKABEL_WB_M29450_EN_GB

HELUKABEL_WB_M29500_EN_GB

HELUKABEL_WB_M29736_EN_GB

HELUKABEL_WB_M29757_EN_GB

HELUKABEL_WB_M29942_EN_GB

HELUKABEL_WB_M29970_EN_GB

HELUKABEL_WB_M30110_EN_GB

HELUKABEL_WB_M30270_EN_GB

HELUKABEL_WB_M30737_EN_GB

HELUKABEL_WB_M31001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M31032_EN_GB

HELUKABEL_WB_M31040_EN_GB

HELUKABEL_WB_M31100_EN_GB

HELUKABEL_WB_M32001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M32200_EN_GB

HELUKABEL_WB_M32260_EN_GB

HELUKABEL_WB_M32328_EN_GB

HELUKABEL_WB_M32330_EN_GB

HELUKABEL_WB_M32400_EN_GB

HELUKABEL_WB_M32440_EN_GB

HELUKABEL_WB_M32480_EN_GB

HELUKABEL_WB_M32520_EN_GB

HELUKABEL_WB_M32560_EN_GB

HELUKABEL_WB_M32592_EN_GB

HELUKABEL_WB_M32600_EN_GB

HELUKABEL_WB_M32690_EN_GB

HELUKABEL_WB_M32850_EN_GB

HELUKABEL_WB_M33001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M33035_EN_GB

HELUKABEL_WB_M33054_EN_GB

HELUKABEL_WB_M33100_EN_GB

HELUKABEL_WB_M33113_EN_GB

HELUKABEL_WB_M33200_EN_GB

HELUKABEL_WB_M33212_EN_GB

HELUKABEL_WB_M34007_EN_GB

HELUKABEL_WB_M34050_EN_GB

HELUKABEL_WB_M34075_EN_GB

HELUKABEL_WB_M34081_EN_GB

HELUKABEL_WB_M34091_EN_GB

HELUKABEL_WB_M34100_EN_GB

HELUKABEL_WB_M34116_EN_GB

HELUKABEL_WB_M34148_EN_GB

HELUKABEL_WB_M34157_EN_GB

HELUKABEL_WB_M34300_EN_GB

HELUKABEL_WB_M34339_EN_GB

HELUKABEL_WB_M34350_EN_GB

HELUKABEL_WB_M35001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M36001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M36009_EN_GB

HELUKABEL_WB_M37001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M37069_EN_GB

HELUKABEL_WB_M37100_EN_GB

HELUKABEL_WB_M37155_EN_GB

HELUKABEL_WB_M37176_EN_GB

HELUKABEL_WB_M37259_EN_GB

HELUKABEL_WB_M37287_EN_GB

HELUKABEL_WB_M38001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M38041_EN_GB

HELUKABEL_WB_M38062_EN_GB

HELUKABEL_WB_M38501_EN_GB

HELUKABEL_WB_M38517_EN_GB

HELUKABEL_WB_M39050_EN_GB

HELUKABEL_WB_M43050_EN_GB

HELUKABEL_WB_M43553_EN_GB

HELUKABEL_WB_M45101_EN_GB

HELUKABEL_WB_M45130_EN_GB

HELUKABEL_WB_M45150_EN_GB

HELUKABEL_WB_M46100_EN_GB

HELUKABEL_WB_M47001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M47014_EN_GB

HELUKABEL_WB_M47021_EN_GB

HELUKABEL_WB_M48500_EN_GB

HELUKABEL_WB_M48510_EN_GB

HELUKABEL_WB_M49501_EN_GB

HELUKABEL_WB_M49521_EN_GB

HELUKABEL_WB_M49536_EN_GB

HELUKABEL_WB_M49550_EN_GB

HELUKABEL_WB_M49583_EN_GB

HELUKABEL_WB_M49620_EN_GB

HELUKABEL_WB_M49653_EN_GB

HELUKABEL_WB_M49700_EN_GB

HELUKABEL_WB_M49764_EN_GB

HELUKABEL_WB_M49797_EN_GB

HELUKABEL_WB_M49885_EN_GB

HELUKABEL_WB_M49920_EN_GB

HELUKABEL_WB_M50073_EN_GB

HELUKABEL_WB_M50651_EN_GB

HELUKABEL_WB_M50901_EN_GB

HELUKABEL_WB_M50999_EN_GB

HELUKABEL_WB_M51703_EN_GB

HELUKABEL_WB_M51741_EN_GB

HELUKABEL_WB_M51768_EN_GB

HELUKABEL_WB_M52018_EN_GB

HELUKABEL_WB_M52194_EN_GB

HELUKABEL_WB_M52300_EN_GB

HELUKABEL_WB_M52365_EN_GB

HELUKABEL_WB_M52435_EN_GB

HELUKABEL_WB_M52490_EN_GB

HELUKABEL_WB_M52700_EN_GB

HELUKABEL_WB_M52872_EN_GB

HELUKABEL_WB_M52900_EN_GB

HELUKABEL_WB_M53180_EN_GB

HELUKABEL_WB_M53200_EN_GB

HELUKABEL_WB_M53300_EN_GB

HELUKABEL_WB_M53350_EN_GB

HELUKABEL_WB_M53376_EN_GB

HELUKABEL_WB_M53558_EN_GB

HELUKABEL_WB_M55001_EN_GB

HELUKABEL_WB_M55301_EN_GB

HELUKABEL_WB_M59028_EN_GB

HELUKABEL_WB_M59473_EN_GB

HELUKABEL_WB_M60100_en_GB

HELUKABEL_WB_M60216_EN_GB

HELUKABEL_WB_M60288_EN_GB

HELUKABEL_WB_M61817_EN_GB

HELUKABEL_WB_M61999_EN_GB

HELUKABEL_WB_M62020_EN_GB

HELUKABEL_WB_M62625_EN_GB

HELUKABEL_WB_M62710_EN_GB

HELUKABEL_WB_M62794_EN_GB

HELUKABEL_WB_M62813_EN_GB

HELUKABEL_WB_M63049_EN_GB

HELUKABEL_WB_M63079_EN_GB

HELUKABEL_WB_M63139_EN_GB

HELUKABEL_WB_M63156_EN_GB

HELUKABEL_WB_M63200_EN_GB

HELUKABEL_WB_M63500_EN_GB

HELUKABEL_WB_M64075_EN_GB

HELUKABEL_WB_M66000_EN_GB

HELUKABEL_WB_M69601_EN_GB

HELUKABEL_WB_M69631_EN_GB

HELUKABEL_WB_M69661_EN_GB

HELUKABEL_WB_M69750_EN_GB

HELUKABEL_WB_M69804_EN_GB

HELUKABEL_WB_M700655_EN_GB

HELUKABEL_WB_M706003_EN_GB

HELUKABEL_WB_M707221_EN_GB

HELUKABEL_WB_M707228_EN_GB

HELUKABEL_WB_M707250_EN_GB

HELUKABEL_WB_M707280_EN_GB

HELUKABEL_WB_M707290_EN_GB

HELUKABEL_WB_M707417_EN_GB

HELUKABEL_WB_M709703_EN_GB

HELUKABEL_WB_M709930_EN_GB

HELUKABEL_WB_M713529_EN_GB

HELUKABEL_WB_M71491_EN_GB

HELUKABEL_WB_M71990_EN_GB

HELUKABEL_WB_M74992_EN_GB

HELUKABEL_WB_M75943_EN_GB

HELUKABEL_WB_M77376_EN_GB

HELUKABEL_WB_M78948_EN_GB

HELUKABEL_WB_M79804_EN_GB

HELUKABEL_WB_M82990_EN_GB

HELUKABEL_WB_M83090_EN_GB

HELUKABEL_WB_M83137_EN_GB

HELUKABEL_WB_M83233_EN_GB

HELUKABEL_WB_M83254_EN_GB

HELUKABEL_WB_M83350_EN_GB

HELUKABEL_WB_M83704_EN_GB

HELUKABEL_WB_M83709_EN_GB

HELUKABEL_WB_M83774_EN_GB

HELUKABEL_WB_M83904_EN_GB

เทคโนโลยีงานมีเดีย

แคตตาล็อก - เทคโนโลยีงานมีเดีย ดาวน์โหลด

ใบปลิว - สาย DMX+สายไฟและสายโหลด ดาวน์โหลด

ใบปลิว - HELUSOUND 500 + 600 ดาวน์โหลด

ใบปลิว - สายสัญญาณเสียงไร้สารฮาโลเจน ดาวน์โหลด

พลังงานลม

แคตตาล็อก - สายเคเบิ้ลและอุปกรณ์เสริมสำหรับกังหันลม ดาวน์โหลด

ใบปลิว - HELUWIND WK POWERLINE ALU ดาวน์โหลด

ใบรับรอง

DIN EN ISO 9001:2015 / DIN EN ISO 14001:2015
จัดจำหน่ายสายเคเบิ้ล - สายไฟ - อุปกรณ์เสริม
ภาษาเยอรมัน / ภาษาอังกฤษ / ภาษาฝรั่งเศส / ภาษารัสเซีย / ภาษาโปรแลนด์ / ภาษาดัตช์ / ภาษาเชค / ภาษาสเปน

DIN EN ISO 9001:2008
การพัฒนา การออกแบบ และการผลิตสายเคเบิ้ลและสายไฟ
ภาษาเยอรมัน / ภาษาอังกฤษ

ทั่วไป

การนำเสนอของบริษัท ดาวน์โหลด

ใบปลิว - ให้บริการครบทุกโซลูชั่นสำหรับคุณ, ที่นี่ที่เดียว ดาวน์

ข้อมูลสารสนเทศ HELUKABEL ดาวน์โหลด

ข้อตกลงการรักษาความลับ ดาวน์โหลด

หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์ - ฉบับที่ 9 ดาวน์โหลด

หนังสือพิมพ์ - ฉบับที่ 8 ดาวน์โหลด

หนังสือพิมพ์ - ฉบับที่ 7 ดาวน์โหลด

หนังสือพิมพ์ - ฉบับที่ 6 ดาวน์โหลด

หนังสือพิมพ์ - ฉบับที่ 5 ดาวน์โหลด

หนังสือพิมพ์ - ฉบับที่ 4 ดาวน์โหลด

หนังสือพิมพ์ - ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสอบถาม

แบบฟอร์มสอบถามเกี่ยวกับสายไฟเบอร์ออปติกแบบกำหนดเอง ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสอบถามเกี่ยวกับสายเคเบิ้ลแบบปรับแต่งเอง ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสอบถามเกี่ยวกับสายสปริง ดาวน์โหลด

ใบวางแผนโครงการสำหรับสายเคเบิ้ลแบบประกอบล่วงหน้า ดาวน์โหลด

RoHS / REACH

การยืนยัน EU-Directive RoHS 2002/95/EG จาก 27.01.2003 (ผลิตภัณฑ์ HELUKABEL®) ดาวน์โหลด

ระเบียบสารเคมียุโรป 1907/2006 REACH ดาวน์โหลด

ซัพพลายเออร์

ซัพพลายเออร์รายงาน 3D ดาวน์โหลด

ซัพพลายเออร์รายงาน 4D ดาวน์โหลด

ซัพพลายเออร์รายงาน 8D ดาวน์โหลด

เงื่อนไขการซื้อทั่วไป ดาวน์โหลด

คู่มือการบรรจุ ดาวน์โหลด

คู่มือการบรรจุ (ภาษาเยอรมัน) ดาวน์โหลด

คำแนะนำการจัดส่งและกฎการส่งมอบ ดาวน์โหลด

ข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการขายและการส่งมอบ ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางเทคนิค

การรับรองสากล

สายไฟ AWG และตัวนำแบบตีเกลียว AWG, ส่วนประกอบของตัวนำ, พื้นที่หน้าตัด, ความต้านทานและน้ำหนัก ดาวน์โหลด

มาตรฐานดัชนีระบบอังกฤษ ดาวน์โหลด

รายกการรูปแบบ UL ดาวน์โหลด

หน่วยระบบอเมริกาและอังกฤษ การแปลงหน่วยการวัดโดยปกติ ดาวน์โหลด

ระเบียบสหภาพยุโรป

คำอธิบายบนเครื่องหมาย CE ดาวน์โหลด

ระเบียบสหภาพยุโรป WEEE, RoHS และ ElektroG ดาวน์โหลด

การระบุที่สอดคล้องกัน ดาวน์โหลด

เครื่องหมายรับรองและสถาบันการทดสอบระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด

วัสดุหุ้มฉนวนและหุ้มเปลือก

คุณลักษณะของวัสดุหุ้มฉนวนและหุ้มเปลือก ดาวน์โหลด

KTG

ความจุหลอดม้วนสายเคเบิ้ล KTG-Pool ดาวน์โหลด

ความยาวของสายเคเบิ้ล (ม.) ต่อความจุของหลอดม้วนสายเคเบิ้ล KTG ของหลอดม้วนแบบพูล ดาวน์โหลด

การออกแบบสายเคเบิ้ล

สายเคเบิ้ลรักษาความปลอดภัยและสายไฟชนิดไร้สารฮาโลเจน ดาวน์โหลด

รหัสการกำหนดสำหรับสายเคเบิ้ลและสายไฟ

การเปรียบเทียบสายเคเบิ้ลที่สอดคล้องกันด้วย IEC, DIN VDE และ HD ดาวน์โหลด

สายแรงดันไฟระดับกลาง

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิกส์ของสายไฟหุ้มฉนวน XLPE แรงดันไฟระดับกลาง 6 – 30 kV ดาวน์โหลด

แรงดันไฟที่ระบุ / แรงดันไฟใช้งาน

แรงดันไฟที่ระบุและแรงดันไฟใช้งาน ดาวน์โหลด