พิมพลักษณ์

บริษัท ฮีลูเคเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
38/25 หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ประเทศไทย

โทร. +66 2150 2525
แฟกซ์ +66 2921 5535 6
อีเมล info@helukabel.co.th
เว็บไซต์ www.helukabel.co.th

กรรมการผู้จัดการ: นางสุทิศา บุญวิไล, นายเฮลมุท ลุกซ์, นายสมพล บุญวิไล,
นายฮาร์มุท วอลเทอร์ เคลเนอร์ วอล เบอร์เกน
สำนักงานใหญ่: นนทบุรี

วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล: 3 พฤษภาคม 2548
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่: 0125548005641