เกี่ยวกับ HELUKABEL

ข้อมูลบริษัท

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาและประวัติความเป็นมาของบริษัท

การวิจัยและพัฒนา

เราเป็นผู้คิดค้นและออกแบบสายเคเบิ้ลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา จุดมุ่งหมายหลักของเรา คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานที่มีความคล่องตัวด้วยการบูรณาการแนวดิ่งระดับสูง

การผลิต

สายเคเบิ้ลและสายไฟ - ผลิตในประเทศเยอรมนี

โลจิสติกส์

HELUKABEL มีระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย, การจัดการวัตถุดิบด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการ

คุณภาพ

เป้าหมายของเรา คือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบระดับคุณภาพและได้รับใบรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Customer magazine

POWER- the HELUKABEL Group customer magazine. Here you will find interesting and useful information on the subject of cables and wires.