ใบรับรอง

คุณภาพที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นกลางและต่อเนื่อง

เป้าหมายของเราคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การรับรองกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ของเราด้วยมาตรฐานระดับสากลอย่าง DIN EN ISO 9001:2015 และ 14001:2015 HELUKABEL® จึงมีการดำเนินการที่สอดรับกับมาตรฐานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลและสายไฟ

ใบรับรอง

DIN EN ISO 9001:2015
การพัฒนา การออกแบบ และการผลิตสายเคเบิ้ลและสายไฟ

ใบรับรอง

DIN EN ISO 9001:2008 / DIN EN ISO 14001:2009
ใบรับรองคุณภาพและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของการจัดจำหน่ายสายเคเบิ้ล - สายไฟ – อุปกรณ์เสริม

ใบรับรอง

DIN EN ISO 9001:2008 (THAILAND)
การจัดจำหน่ายสายเคเบิ้ล - สายไฟ – อุปกรณ์เสริม