อุตสาหกรรมเหล็กกล้า

อุตสาหกรรมเหล็กกล้าเป็นกลจักรทางเศรษฐกิจระดับสากลที่ต้องการสายเคเบิ้ลที่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมากในสภาวะที่มีความเค้นเชิงกลมากมาย

โรงงานผลิตเหล็กกล้ามักมีการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ทรหด ซึ่งจำเป็นต้องใช้สายเคเบิ้ลและสายไฟที่ทนต่อความร้อนสูงและน้ำมันจำนวนมาก บุคลากรที่ทำงานในสภาพแวดล้อมเช่นนี้มักจะต้องมีความทรหดอดทน และต้องการอุปกรณ์และส่วนประกอบที่มีความทรหดอดทนเช่นเดียวกัน HELUKABEL® ผลิตสายเคเบิ้ลควบคุมและสายข้อมูล เคเบิ้ลแกลนด์ลดความดัน และท่อป้องกันที่ทนต่อความร้อนสูง น้ำมัน และเหล็กหลอม ซึ่งพบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายอย่างสูงเช่นนี้

เราหวังว่าจะได้ช่วยเหลือคุณในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ พร้อมตอบข้อสงสัยใด ๆ ที่คุณอาจจะมีในอนาคต

โทร +66 2927 3570-3 หรือส่งอีเมลหาเราที่: info@helukabel.co.th

ด้านล่างนี้ คุณจะพบกับตัวอย่างของสายเคเบิ้ลและสายไฟสำหรับการอุตสาหกรรมเหล็กกล้า :

Special cables for use in high, resp. low temperature areas. They are used mainly in the steel producing industries, in aviation industries as well as in ship building, cement, glas and ceramic factories. As this cables are halogen-free, especially suited for use in power stations.


Special cables for use in high, resp. low temperature areas. They are used mainly in the steel producing industries, in aviation industries as well as in ship building, cement, glas and ceramic factories. As this cables are halogen-free, especially suited for use in power stations.


The wide temperature range offered by this cable type makes it especially suited for use in the aviation and aerospace industries, for atomic power stations and in the steel making and chemical industries.


These halogen-free, cross-linked and temperature resistant wiring and control cables with enhanced fire-behaviour properties are used for wiring up the lighting fixtures, heaters, electric machines (temperature class B), switching systems and distribution switchboards. A very long service life is also given on account of their excellent high-temperature stability. These cables exhibit good resistance to weathering as well as being very stable to temperature, moisture, ozone and UV radiation. These cables are therefore mainly used for traffic control systems and diverse outdoor applications. The development of smoke is low and no corrosive gases are liberated during combustion of these halogen-free cables in case of fire. The risk of toxic fumes is considerably less in the event of fire because the coloric load values is lower. Precious time can thus be won for a disciplined evacuation, and unnecessary loss of life can be prevented. The extent of the damage to costly control and monitoring systems and the concrete and steel structures of buildings and plant due to fire is reduced by this. Injuries to persons and damage to materials can be prevented. A lower conductor cross-section is possible in certain circumstances because of the high thermal load and thus savings in the space and weight required can be made. These wiring and control cables provide a significant contribution in safety engineering and environmental protection.


Silicone cables were evolved for use wherever insulation is subjected to extreme temperature changes. They are heat-resistant for permanent temperature up to +180 °C, for short time operation up to +220 °C. The good performance of the environmental resistant properties means that silicone cables can be used at temperatures down to -60 °C. Silicone cables are halogen-free cables and are especially suited for installation in power stations. They have also found their uses in the steel producing industries, aviation industry, ship building as well as in ceramic, glass and cement factories. Due to elastical characteristic of core insulations, these are used as flexible connection cable.


These cables are ideal for use everywhere, where increased mechanical stresses for the installation and operation are required. Silicone-rubber-insulated cables are used for all applications where the cable insulation is subjected to high temperature fluctuations. Suitable for installation at high temperature influence in dry, damp and in the open air. As flexible connecting cable for low mechanical stress i.e. sauna, solar installations, foundries and steel plants. This cable can be used for fixed installation only in open and ventilated cable tubes and cable ducts. FRNC = Flame Retardant Non Corrosive All silicon cables are available also in FRNC versions. The jacket designed with special-compound conform flame test method C to DIN VDE 0472 part 804 and IEC 60332-3 as well as HD 405.3. This special compound is self-extinguishing. Because of that these cables can be installed as security cable with functionality as for example in communal buildings, power stations, hotels, airports etc.


These halogen-free, cross-linked and temperature resistant wiring and control cables with enhanced fire-behaviour properties are used for wiring up the lighting fixtures, heaters, electric machines (temperature class B), switching systems and distribution switchboards. A very long service life is also given on account of their excellent high-temperature stability. These cables exhibit good resistance to weathering as well as being very stable to temperature, moisture, ozone and UV radiation. These cables are therfore mainly used for traffic control systems and diverse outdoor applications. The development of smoke is low and no corrosive gases are liberated during combustion of these halogen-free cables in case of fire. The risk of toxic fumes is considerably less in the event of fire because the coloric load values is lower. Precious time can thus be won for a disciplined evacuation, and unnecessary loss of life can be prevented. The extent of the damage to costly control and monitoring systems and the concrete and steel structures of buildings and plant due to fire is reduced by this. Injuries to persons and damage to materials can be prevented. A lower conductor cross-section is possible in certain circumstances because of the high thermal load and thus savings in the space and weight required can be made. These wiring and control cables provide a significant contribution in safety engineering and environmental protection.


Silicone cables screened with steel braiding were evolved for use wherever insulation is subjected to extreme temperature changes. They are heat-resistant for permanent temperature up to +180 °C, for short time operation up to +220 °C. The good performance of the environmental resistant properties means that silicone cables can be used at temperatures down to -60 °C. Silicone cables are halogen-free cables and are especially suited for installation in power stations. They have also found their uses in the steel producing industries, aviation industry, ship building as well as in ceramic, glass and cement factories. The screened steel braiding ensures a disturbance-free transmission of signals and impulses.


Silicone-rubber-insulated cables are used for all applications where the cable insulation is subjected to high temperature fluctuations. These cables are heat-resistant for continuous use at temperatures up to +180 °C, as well as for short periods of time at +220 °C. Silicone-rubber-insulated cables can also be used at low temperatures down to -60 °C because of the excellent weathering resistance of the material. These cables are halogen-free and hence are particularly suitable for applications in iron and steel works, rolling mills, foundries, in aircraft construction and ship building, as well as in cement, glass and ceramic plants. Silicone-rubber-insulated cables have demonstrated proven applications in projector and high-power lighting fixtures as well as all types of heating equipment. An interference-free transmission of signals and pulse is assured by the high screening density. The ideal interference-protected silicone multicore flexible cable for such applications as given above.


These cables are ideal for use everywhere, where increased mechanical stresses for the installation and operation are required. Silicone-rubber-insulated cables are used for all applications where the cable insulation is subjected to high temperature fluctuations. Suitable for installation at high temperature influence in dry, damp and in the open air. As flexible connecting cable for low mechanical stress i.e. sauna, solar installations, foundries and steel plants. This cable can be used for fixed installation only in open and ventilated cable tubes and cable ducts. An interference-free transmission of signals and pulse is assured by the high screening density. The ideal interference-protected silicone multicore flexible cable for such applications as given above. EMC = Electromagnetic compatibillity FRNC = Flame Retardant Non Corrosive All silicon cables are available also in FRNC versions. The jacket designed with special-compound conform flame test method C to DIN VDE 0472 part 804 and IEC 60332-3 as well as HD 405.3. This special compound is self-extinguishing. Because of that these cables can be installed as security cable with functionality as for example in communal buildings, power stations, hotels, airports etc.