วิศวกรรมด้านการจัดงาน โรงละคร และเวที

วิศวกรรมด้านการจัดงานจะต้องรับมือกับการวางแผนทางเทคนิคและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปาร์ตี้ คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า หรือในโรงละคร

เครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นประเภทไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิคส์ รวมถึงวิศวกรรมเสียง (ประกอบด้วยเครื่องขยายเสียง เครื่องผสมสัญญาณเสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์เล่นสื่อต่าง ๆ) วิศวกรรมด้านการจัดแสง วิศวกรรมวิดีโอ เวที พื้นผิวฉาก ตกแต่ง/การออกแบบภายใน วิศวกรรมด้านความปลอดภัย เทคโนโลยีการควบคุม องค์ประกอบด้านกลไก (ตัวอย่างเช่น เวทีแบบหมุน) ระบบไพโลเทคนิค และแหล่งจ่ายไฟ

HELUKABEL® มีสายเคเบิ้ลและสายไฟสำหรับการใช้งานเหล่านี้โดยเฉพาะ เพื่อความมั่นใจว่างานของคุณจะประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์

ขอรับประกันแสงสว่างจากแบรนด์ HELULIGHT® ของเราที่เชื่อถือได้และเสียงดนตรีที่เปล่งออกมาอย่างชัดเจนเสมอด้วยแบรนด์ HELUSOUND®

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน แคตตาล็อกออนไลน์ ของเรา

ด้านล่างนี้ คุณจะพบกับตัวอย่างของสายเคเบิ้ลและสายไฟสำหรับวิศวกรรมด้านการจัดงาน โรงละคร และเวที :

The HELUSOUND® AES/EBU audio cable is a 2-core, symmetrical and shielded digital sound cable with flexible spiral screen and PVC outer sheath. The cable is suitable for the transmission of digital audio signals and can therefore, for example, be used for connecting audio amplifiers, digital mixers, DAT recorders etc. The cable is also available with PUR outer sheath.
Part No. 400021


The 2-core HELUSOUND® AES/EBU & DMX patch cable is foil shielded and optimally protected against external interference by its copper spiral screen. This cable is suitable for indoor use for permanent laying for the control of lighting systems or for patching in studio technology.
Part No. 400031


The 2-core HELUSOUND® AES/EBU & DMX patch cable is protected against external interference by its copper spiral screen. This cable is suitable for permanent laying for the control of lighting systems or for connecting digital audio amplifiers. It can be installed indoors and outdoors.
Part No. 400032 and 400033


The 4-core HELUSOUND® AES/EBU & DMX cable is protected against external interference by its AL/PT foil, its copper spiral screen and its PVC outer sheath. This cable is suitable for controlling all types of digital equipment.
Part No. 400034


The hybrid DMX Power cable is used in the professional DMX light controller. It transmits power for the light and control signals for the movement. The cable is compact, flexible and easy to process.
Part No. 400081


The HELUSOUND® instrument cable with spiral screen is a non-symmetrical, double shielded cable. This cable is specially suitable for connecting high ohmic components such as synthesisers, keyboards or guitars in professional stage and studio operation. The high-quality 1x0.38 special cable has an increased cross-section, a semi-conductor layer and a double spiral screen, which makes it suitable for the most stringent requirements of professional stages and studios.
Part No. 400036 und 400037


The 2-core HELUSOUND® microphone cable with spiral screen is suitable for use in professional stage and studio operation. The microphone cable 2x0.15 has a double spiral screen made of bare copper wires.
Part No. 400038 and 400039


The 2-core HELUSOUND® microphone cable with copper braided shield is suitable for use in professional stage and studio operation and for permanent installation. The cable is distinguished by its very flexible PVC sheath.
Part No. 400040 and 400080


HELUSOUND® speaker cables with cross sections from 2 x 0,5 up to 2 x 10,0.


All products of the HELUSOUND® 400 LOUDSPEAKER series impress with their extremely high flexibility. 0.15 strands and a very soft PVC outer sheath make this possible. These cables are particularly used in mobile applications, in studios and in conference technology.
Part No. 400089, 400090, 400091, 400093, 400060, 400094


Various Video Cables.