อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร

อุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนนั้นจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานและความยืดหยุ่นระดับสูง ซึ่ง HELUKABEL® สามารถตอบสนองและให้คุณภาพที่เกินความคาดหวังได้ในทั้งสองด้าน

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ HELUKABEL® เช่น สายแพ ลวดตะขอ อุปกรณ์เสริมสำหรับสายเคเบิ้ล ขั้วต่อสำหรับงานอุตสาหกรรม เคเบิ้ลแกลนด์ เหมาะกับความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะใช้งานประเภทไหน ตั้งแต่งานที่มีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องแบบหลายแกนไปจนถึงการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมอุณหภูมิที่หลากหลาย HELUKABEL® มีโซลูชันที่ยอดเยี่ยมและประหยัดต้นทุนให้กับลูกค้าของเรา

เราหวังว่าจะได้ช่วยเหลือคุณในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ พร้อมตอบข้อสงสัยใด ๆ ที่คุณอาจจะมีในอนาคต

โทร +66 2927 3570-3 หรือส่งอีเมลหาเราที่: info@helukabel.co.th

ด้านล่างนี้ คุณจะพบกับตัวอย่างของสายเคเบิ้ลและสายไฟสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร :

These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air, as measuring and control cables in tool machines, conveyor belts, production lines in machinery production, in air-conditioning and in steel production. The earth core is laid in the outer layer. Selected PVC-compounds guarantee a good flexibility as well as an economic and fast installation.


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms and in open air.?? Must not be laid directly in soil or water.??When screened for measurement, control and control line etc. in mechanical and plant engineering, machine tools, production lines and conveyor belts.


Wiring cable for measuring and controlling purposes in tool machinery, conveyor belts and production lines, for plant installations, air conditioning and in steel production plants and rolling mills. Suitable for installation for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms as well as outside (fixed installation). Is not suitable to be used as direct burrial- or as underwater cable. The cores have been numbered in such a way that the numbers are easily identifiable, even if the cable has only been stripped back a few cm. The core numbers have been underlined to avoid confusion. The earth core is located in the outer layer. The black, special PVC outer sheath is resistant to the ultra violet radiation. Mainly used in South-European, Eastern and Arabian countries.


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air, as measuring and control cables in tool machinery, conveyor belts, production lines, as well as in machinery production, in air-conditioning and steel production plants. The earth core is located immediately below the outer jacket. JB cables are suitable for use in all electrical equipment either in dry or damp areas. They should not, however, be installed in the open air.


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air, as measuring and control cables in tool machinery, conveyor belts, production lines, as well as in machinery production, in air-conditioning and steel production plants. The earth core is located immediately below the outer jacket. JB cables are suitable for use in all electrical equipment either in dry or damp areas. They should not, however, be installed in the open air.


For medium mechanical stress for flexible use with free movement without tensile stress or forced movements in dry, damp, wet rooms and in open air.?? Must not be laid directly in soil or water. When screened for measurement, control and control line etc. in mechanical and plant engineering, machine tools, production lines and conveyor belts.


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air, as data cables in control technologies, in the tool making and machine industries, in computers and as a signal cable for the electronics branch. A stabilizing separator between core bundle and braid reduces essentially the external diameter and allows smaller bending radius, lower weight etc. The dense screening assures disturbance-free transmission of all signals and impulses. An ideal disturbance-free control cable for the above applications.


For use as a data cable in control circuits, in tool-making and machine industries as well as a signal cable in computer systems and electronics. The more usual PVC inner sheath has been replaced in these cables by a stabilising foil separator, thus reducing the total diameter of the cables considerably and thereby reducing the bending radius, total weight etc. The high covering percentage of the copper screening offers interference-free signal transfer etc. The dense screening assures disturbance-free transmission of all signals and impulses. An ideal disturbance-free control cable for the above application.


For use as a data and control cable in machinery, computer systems etc. as well as a signal cable for electronics. The high level of screening ensures a high degree of interference protection. The screening density assures disturbancefree transmission of all signals and impulses. The PVC-inner sheaths of those cables raise the mechanical stress. The applied clear transparent PVC outer sheath accentuates the optical view of the tinned copper braid.


SY-JZ cables are used as measuring and control cables in tool machinery, plant installation, power stations and in data equipment. The braided screen offers best possible protection against mechanical damage. The galvanized coating on the steel wire braiding not only helps protect against corrosion, but also notably improves the soldering performance. The clear transparent outer sheath gives the cable in addition an optical revaluation.


Wiring cable for measuring and controlling purposes in tool machinery, conveyor belts and production lines, for plant installations, air conditioning and in steel production plants and rolling mills. Suitable for installation for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms as well as outside (fixed installation). Is not suitable to be used as direct burrial- or as underwater cable. The cores have been numbered in such a way that the numbers are easily identifiable, even if the cable has only been stripped back a few cm. The core numbers have been underlined to avoid confusion. The earth core is located in the outer layer. The black, special PVC outer sheath is resistant to the ultra violet radiation. Mainly used in South-European, Eastern and Arabian countries. Interference-free transmission of signals and pulses is assured by the high degree of screening.


For use as a data and control cable in machinery, computer systems etc. as well as a signal cable for electronics. The high level of screening ensures a high degree of interference protection. The screening density assures disturbance-free transmission of all signals and impulses. The PVC-inner sheaths of those cables raise the mechanical stress. The applied clear transparent PVC outer sheath accentuates the optical view of the tinned copper braid. These cables are suitable for flexible use for medium mechanical stresses with free movements. The dense screening assures disturbance-free transmission of all signals and impulses. An ideal disturbance-free control cable for the above application.


SY-JB cables are used as measuring and control cables in tool machinery, plant installation, power stations and in data equipment. The braided screen offers best possible protection against mechanical damage. The galvanized coating on the steel wire braiding not only helps protect against corrosion, but also notably improves the soldering performance.


JZ-500 PUR is an extremely robust control cable with high abrasion and tear resistant properties. Due to its high resistance coolant emulsions, it is especially suited for use in the machine, tool making and plant industries as well as in the steel industry for difficult and problem areas. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. Suitable for outdoor lying.


PURö-JZ is an extremely robust control cable with high abrasion and tear resistant properties. With high-grade oil resistant PVC core insulation. Due to its high resistance to mineral oils and especially to coolant emulsions, it is especially suited for use in the machine, tool making, plantconstruction as well as in the steel industry for difficult and problem areas. For medium mechanical stress for flexible use with free movement without tensile stress or forced movements in dry, damp and wet rooms and in open air. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install.


Extremely robust cable noted for its good abrasion resistance and notch resistance. Due to its resistance to coolant emulsions, this cable is well suited for use in mechanical engineering, tool making, and systems engineering, and in steel mills and rolling mills in particularly critical areas. Good flexibility means that installation is quick and easy. Suitable for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms, and in open air (fixed installation). The dense screening assures interference-free transmission of all signals and impulses. An ideal interference-free control cable for the above applications.


Extremely robust control cable characterised by high abrasion and notch resistance properties. Used for critical areas in such applications as machinery, tooling and plant construction, in rolling mills and steel works because of the resistance to mineral oils and to coolant emulsions in particular. Rapid and safe installation assured by the good flexibility of the cable. Suitable for outdoor installation. An interference-free transmission of signals and pulses is assured by the high screening density. The ideal interference-protected control cable for such applications as given above.