Nedladdningscenter

Aktuella och viktiga dokument för nedladdning

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Nummer 1 Juni 2017 hämta

Nyhetsbrev Nummer 2 Augusti 2017 hämta

Nyhetsbrev Nummer 3 November 2017 hämta

Nyhetsbrev Nummer 4 Maj 2018 hämta

Nyhetsbrev Nummer 5 Oktober 2018 hämta

Nyhetsbrev Nummer 6 December 2018 hämta

Nyhetsbrev Nummer 7 Februari 2019 hämta

Nyhetsbrev Nummer 8 Mars 2019 hämta

Nyhetsbrev Nummer 9 Maj 2019 hämta

Nyhetsbrev Nummer 10 Oktober 2019 hämta

Svenska kataloger och flyers

Kontrollkablar

Solcellskablar

Kablar för alla behov

MeeCable - Svensk

MeeCable - Engelsk

Kablar & ledningar

Katalog - Kablar & ledningar hämta

Broschyr - Kablar & ledningar av aluminium hämta

Broschyr - NFPA 79-kompatibla kablar för fabriksautomation hämta

Broschyr - Kablar och kabeltillbehör för användningar vid hög temperatur hämta

Flyer - Spiralkablar lagerföring hämta

Flyer - CLEANFLEX®-HF, Data- & styrkablar för bärlina i renrum hämta

Kabeltillbehör

Katalog - Kabeltillbehör hämta

Broschyr - HELUTOP rätt kabelförskruvning för alla användningar hämta

Flyer - HELUTOP MS EP-4 hämta

Data-, nätverks- & Bus-teknik

Katalog - Data-, nätverks- och Bus-teknik hämta

Broschyr - Förmonterade fiberoptiska kabelsystem hämta

Flyer - Bus-anslutning, kontakt PROFIBUS Sub-D hämta

Mediateknik

Katalog - Mediateknik hämta

Flyer - DMX+POWER och lastkabel hämta

Flyer - HELUSOUND 500 + 600 hämta

Fotovoltaik

Broschyr - Kablar & kabelsystem för fotovoltaikinstallationer hämta

Vindkraft

Katalog - Kablar och tillbehör för vindturbiner hämta

Flyer - HELUWIND WK POWERLINE ALU hämta

Certifikat

DIN EN ISO 9001:2015 / DIN EN ISO 14001:2015
Försäljning av kablar - Ledningar - Tillbehör
Tyska / Engelska / Franska / Ryska / Polska / Flamländska / Teckiska / Spanska

DIN EN ISO 9001:2008
Utveckling, utformning och tillverkning av kablar och ledningar
Tyska / Engelska

Allmänt

Företagspresentation hämta

HELUKABEL Informationsdata hämta

Sekretessavtal hämta

Uppförandekod hämta

Formulär för förfrågningar

Förfrågan, specialanpassade kablar hämta

Förfrågan, spiralkablar hämta

Projektplaneringsark för förmonterade kablar hämta

RoHS / REACH

Bekräftelse EU-direktiv RoHS 2002/95/EG från 27.01.2003 (HELUKABEL®-produkter) hämta

Kommissionsförordning gällande kemikalier 1907/2006 REACH hämta

Leverantör

3D Report Leverantör hämta

4D Report Leverantör hämta

8D Report Leverantör hämta

Allmänna villkor för köp hämta

Förpackningsmanual hämta

Förpackningsmanual (tyska) hämta

Fraktråd och leveransregler hämta

Villkor

Villkor för försäljning och leverans hämta

Teknisk information

Godkännanden enligt internationella standarder

AWG-ledningar och AWG-strängade ledare, konstruktion av ledare, tvärsnitt, resistens och vikt hämta

Index British Standard hämta

Lista över UL-typer hämta

US-amerikanska och brittiska enheter, omvandling av enheter hämta

EU-direktiv

Förklarande anmärkningar gällande CE-märkning hämta

EU-direktiv WEEE, RoHS och ElektroG hämta

Harmoniserad identifiering hämta

Internationella certifikat och testinstitut hämta

Isolerings- och mantlingsmaterial

Egenskaper hos isolerings- och mantlingsmaterial hämta

KTG

Kapacitet hos KTG-Pool-trummor hämta

Kabellängder (m) till KTG-trummkapacitet för pooltrummor hämta

Kabeldesign

Halogenfria säkerhetskablar och -ledningar hämta

Beteckningskoder för kablar & ledningar

Jämförelse av harmoniserade kablar med IEC, DIN VDE och HD hämta

Strömkablar för mellanhög spänning

Elektriska egenskaper för XLPE-isolerade strömkablar för mellanhög spänning, 6–30 kV hämta

Nominell spänning / driftspänning

Nominell spänning och driftspänning hämta

CPR

Allmän information

CPR utlåtande hämta
CPR allmän information

Behöver du en QR scanner?
QR skanner för iOS
QR skanner för Android