Industrial Cables & Wires

Vårt stora urval av industriella ledningar och kablar inkluderar produkter som styrkablar, data- och datorkablar, kablar i bärlina, motor-, servo- och givarkablar, allväders- och gummikablar, enkelledare samt internationellt godkända kablar.

Flexibla styrkablar
 • PVC-styrkablar
 • PUR-styrkablar
 • Halogenfria styrkablar
 • PVC-styrkablar för egensäkra kretsar
 • Bio-olje- och mikrobiellt resistenta kablar
Data- och datorkablar
 • PVC-datakablar
 • Special PVC-datakablar av specialtyp
 • Dataöverföringskablar av specialtyp
 • PE-isolerade datakablar
 • PVC-anslutningskablar av specialtyp
 • PVC/PUR-styrkablar
 • Elektronikkablar för industrin
 • Halogenfria dataöverföringskablar
Kablar för bärlinor
 • PVC-kablar för bärlinor
 • PUR-kablar för bärlinor
 • Bio-olje- och mikrobiellt resistenta kablar för bärlinor
Motor-, servo- & givarkablar
 • PVC & PUR-motorströmkablar
 • Servokabel
 • Givarkabel
 • Givarkablar för bärlina
 • EMC-motorströmkablar
Värmeresistenta kablar
 • Flerledarkablar av silikon, med stålfläta
  eller skärmade upp till +180 °C
 • Styr- och anslutningskabel, tvärbunden
  upp till +145 °C
 • Isoleringskablar med specialledare för temperaturer
  upp till +400 °C
Allväders- och gummikablar
 • Gummikablar
 • Trumkablar
 • Styrkablar för hissar
Släpkablar
 • Släpkablar
 • PUR-släp och styrkablar
 • Trumkablar av specialtyp för kranar
 • Strömkabel för mellanhög spänning
Robotkablar
 • Roboflex Recycle
 • TPE-E/PUR-robotkablar av specialtyp
 • Halogenfria robotkablar
 • Robotkablar för kanalsystem
Vattenresistenta kablar
 • Dränkbara pumpkablar
 • Vattentäta gummimantlade kablar
Platta kablar och bandkablar
 • Platt PVC-kabel av specialtyp
 • Platt neoprenkabel av specialtyp
 • Rundformad, platt bandkabel av specialtyp
Enkelledare
 • PVC-enkelledare
 • PUR-enkelledare
 • Gummiisolerade enkelledare
 • Flexibla och värmeresistenta enkelledare
 • Silikonenkelledare av specialtyp
Kompensationskablar
 • PVC-, silikon och övriga isoleringar för särskilda användningar
Kablar enligt internationella standarder
 • UL/CSA Styrkablar
 • UL/CSA Datakablar
 • UL/CSA Värmeresistenta kablar
 • UL/CSA Gummikablar
 • UL/CSA Kablar för bärlinor
 • UL/CSA Enkelledare
 • UL/CSA Servo-, givar- & motorkablar
 • Kablar enligt brittisk standard
Flygplatskablar 400 Hz
 • 400 Hz Flygplatskablar
 • 400 Hz Släpkablar för flygplatser
Lastbilskablar
 • PVC-lågspänningskablar
 • PUR-lågspänningskablar
 • Platta batterikablar