Produktion

Kabeltillverkningsanläggning i Windsbach

Sedan 1988 har vi tillverkat elkablar och ledningar enligt etablerat höga standarder på vår egen anläggning. Cirka 150 specialutbildade medarbetare arbetar med att tillverka ett brett utbud av ledningar som uppfyller stränga krav. På vår 10 000 m² produktionsanläggning tillverkar vi kablar och ledningar med både standard- och specialmaterial som uppfyller alla tänkbara krav.

Vi erbjuder våra kunder produkter som uppfyller så gott som alla standarder och normer. Vårt sortiment kompletteras av kablar som tillverkas exakt efter kundens önskemål. Naturligtvis lämnar ingen produkt vår anläggning utan att ha testats. Vi använder både standardiserade mätmetoder och särskild testutrustning i vårt stora dynamiska testcenter, för att kontrollera förekomsten av de angivna egenskaperna.