Företaget HELUKABEL

Tillverkare och leverantör av kablar, ledningar & kabeltillbehör

HELUKABEL® är idag ett av Tysklands ledande kabelföretag, med ett omfattande urval av kablar, ledningar, anpassade kablar, mediateknik, kabeltillbehör samt data-, nätverks- och bussteknik och kabelskyddssystem för robotteknik och hanteringssystem.

Idag tillverkar vi för alla marknader och för alla ändamål. Vårt stora lager innehåller över 33 000 artiklar vilket gör att vi kan hantera din beställning med mycket korta leveranstider.

Verksamhetspolicy

HELUKABEL fokuserar på kunden med målsättning att leverera sina produkter utifrån kundensförväntningar. Vår ledande princip är att ge våra kunder kvalitetsnivå och servicegrad som uppfyller eller överträffar förväntningarna.

  • HELUKABEL strävar efter att leverera rätt produkt till rätt kvalitet och i rätt tid.
  • HELUKABEL skall minska miljöpåverkan av genom att reducera påverkan av transporter.
  • HELUKABEL strävar efter att ha en hälsosam och säker arbetsmiljö som är tillgängligt och anpassad för medarbetarna. Alla skall vara delaktiga i sin och företagets utveckling av arbetsmiljön.
HELUKABEL skall arbeta med ständiga förbättringar inom hela sin verksamhet. Förbygga föroreningar, skador och ohälsa. HELUKABEL verksamhet ska följa aktuell lagstiftning och andra krav som påverkar verksamheten.