Robotteknik

Tillsammans med våra kunder som kräver robotautomatisering i sin verksamhet, arbetar vi för att utveckla förmonterade kabelsystemskydd för robotar och hanteringssystem.

ROBOTEC SYSTEMS GmbH täcker hela spektrat, inklusive systemanalys, rådgivning, planering, installation, service och garanti för massproducerade kabelskyddssystem för robotar i automationssystem.

Kompletta kabel- och tillbehörsbaserade skyddssystemen samt kabeldragningssystem utvecklas och tillverkas som enskilda speciallösningar för den aktuella tillämpningen. Produktspektrat inkluderar slangpaket med tillhörande system för automation, hantering och punktsvetsning samt för gasskyddad svetstning och lasersvetstning.

Med över 30 års erfarenhet av kablar och ledningar, vet vi vad som fungerar och kan erbjuda de rätta lösningarna för de specifika utmaningarna inom robotteknik.

Våra specialister hjälper dig med att välja rätt kablar, ledningar, kompletterande system och kabelskyddssystem för din anläggning. De är med vid framtagningen och konstruktionen av ett passande system och utför sedan installation och service på plats tillsammans med våra partners.

För svar på dina frågor gällande kabelskyddssystem för robotteknik och hanteringssystem, kan du alltid kontakta våra anställda experter.

Vi ser fram emot att hjälpa dig med att ta fram de produkter som bäst passar dina behov och att svara på de frågor du eventuellt har.

Ring +49 2842 92148-0 eller kontakta oss via e-post: info@robotec-systems.de eller besök vår hemsida robotec-systems.de