Kemisk industri

Vi tillhandahåller världens marknadsledande kemiföretag med kablar som är tåliga mot hårda material.

Kemiindustrin ansvarar för att omvandla råvaror (olja, naturgas, luft, vatten, metaller och mineraler) till mer än 70 000 olika produkter såsom hushålls- och industrirengöringsmedel, polymerer, gödningsmedel och läkemedel för att bara nämna några få.

De processer som används vid tillverkning av kemikalier som behövs i vardagen, kräver kablar som inte bara är flexibla, utan även är resistenta mot oljor, fetter, syror, baser och andra hårda material. Våra kablar är väl lämpade för användning under dessa ogynnsamma arbetsförhållanden och bidrar till att upprätthålla ett konsekvent arbetsflöde.

Vi ser fram emot att hjälpa dig med att ta fram de produkter som bäst passar dina behov och att svara på de frågor du eventuellt har.

Ring +49 7150 9209-0 eller kontakta oss via e-post: info@helukabel.de

Below you will find examples of cables and wires for Chemical Industry:

For hazardous areas the cables with special marking (blue) (hazard type-i-) used as flexible control and measuring cables to meet the requirements for the installation of electrical apparatus. These installations are not earthed and require a separate power circuit. Those cables are not suitable for underground laying.


For hazardous areas the cables with special marking (blue) (hazard type-i-) used as flexible control and measuring cables to meet the requirements for the installation of electrical apparatus. These installations are not earthed and require a separate power circuit. Those cables are not suitable for underground laying. The copper braided screening ensures the transmission of data signals and free from interference.


For hazardous areas this flexible control cable has been constructed for closed circuit systems in accordance with VDE 0165 part 1, part 12.2.2.6, which covers the requirements for the special marking (blue) of this type (hazard type -i-). The paired construction and the copper screening afford a good protection against electrical interference and ensure the transmission of data signals.


Instrumentation cables are used in data processing and process control. Instrumentation cables are suitable for fixed installations in damp locations, in open spaces and for underground laying.


For fixed installation or flexible application, with free movements without forcing which do not constantly recur and without tensile stress, for high mechanical strain.As a measuring and control cable primarily in machinery and plant contruction, in building and air-conditoning systems, in warehousing and converying systems, in ship-building and for regenerative types of energy such as in the construction of wind power stations. Especially well-suited for use in public buildings, such as airports and train stations, where personal injuries and subsequent damage must be prevented in the event of a fire.


For fixed installation or flexible application, with free movements without forcing which do not constantly recur and without tensile stress, for high mechanical strain.An interference-free transmission of signals and pulse in assured by the high degree of screening. As a measuring and control cable primarily in machinery and plant contruction, in building and air-conditoning systems, in warehousing and converying systems, in ship-building and for regenerative types of energy such as in the construction of wind power stations. Especially well-suited for use in public buildings, such as airports and train stations, where personal injuries and subsequent damage must be prevented in the event of a fire.