Branscher

Vi utformar, tillverkar och tillhandahåller kablar, ledningar och kabeltillbehör för en mängd olika branscher och tillämpningar. Vårt stora lager gör att vi dessutom kan erbjuda mycket korta leveranstider på våra produkter.

Automation/elektronik/sensorer

Känslig och avancerad elektronik kräver hållbara och tillförlitliga kabelsystem som kan hantera höga mekaniska belastningar och repetitiva automationsrörelser.

Kemisk industri

Vi tillhandahåller världens marknadsledande kemiföretag med kablar som är tåliga mot hårda material.

Electronics

Elektronikindustrin kräver kablar som kan hantera snabba, precisa rörelser och samtidigt uppvisar den högsta möjliga nivån av renlighet.

Förnybar energi

Våra kablar för användning inom området för förnybar energi har utformats särskilt för att klara av de tuffa förhållanden som råder på platser där sol- och vindenergi produceras.

Evenemang, teater- och scenproduktion

Vid produktion av evenemang som t.ex. stora fester, konserter, mässor och teateruppföranden måste man ta hänsyn till planeringen och utförandet av det tekniska arbetet.

Mat & dryck

Produktionen av livsmedel är föremål för omfattande livsmedelslagar och intensiva kvalitetskontroller, vilket inkluderar de kabelprodukter vi tillverkar specifikt för denna bransch.

Maskinkonstruktion

Den komplexa tillverkningsutrustningen som används inom industrin kräver produkter med hög effekt och flexibilitet. HELUKABEL® kan uppfyllda båda dessa krav utan problem.

Anläggningskonstruktion

Vi tillhandahåller kabelprodukter av hög kvalitet som är särskilt utformade för att möta kraven på din anläggning.

Robotteknik

Tillsammans med våra partners som kräver robotautomatisering i sin verksamhet, arbetar vi för att utveckla förmonterade kabelsystemskydd för robotar och hanteringssystem.

Varvsindustri/offshore-plattformar

Ström- och datakablar som klarar av utmaningarna vid användning av utrustning för marina tillämpningar.

Stål

Stålindustrin är en internationell ekonomisk motor som kräver extremt temperaturtåliga kablar som dessutom klarar av många andra typer av mekaniska påfrestningar.

Transport

Att förflytta människor och varor från en plats till en annan, kräver pålitliga kablar som dessutom är helt giftfria i händelse av nödfall.