Förnybara energier

Våra kablar för användning inom området för förnybar energi har utformats särskilt för att klara av de förhållanden som råder på platser där sol- och vindenergi produceras.

Vi tror att jordens fossila bränsletillgångar någon gång i framtiden kommer att vara uttömda. Många energiexperter anser att framtiden ligger i förnybara, miljövänliga energikällor som sol- och vindkraft.

HELUKABEL® erbjuder lösningar för både sol- och vindkraftsindustrin med våra kabelprodukter i GREEN LINE-serien.


Vindkraft

Här är några av de företag som vi samarbetar med

Fotovoltaik

Här är några av de företag som vi samarbetar med

Fotovoltaik

Här är några av de företag som vi samarbetar med