Förnybara energier

Våra kablar för användning inom området för förnybar energi har utformats särskilt för att klara av de förhållanden som råder på platser där sol- och vindenergi produceras.

Vi tror att jordens fossila bränsletillgångar någon gång i framtiden kommer att vara uttömda. Många energiexperter anser att framtiden ligger i förnybara, miljövänliga energikällor som sol- och vindkraft.

HELUKABEL® erbjuder lösningar för både sol- och vindkraftsindustrin med våra kabelprodukter i GREEN LINE-serien.


Vindkraft

Här är några av de företag som vi samarbetar med

Fotovoltaik

Här är några av de företag som vi samarbetar med