Anläggningskonstruktion

Vi tillhandahåller kabelprodukter av hög kvalitet som är särskilt utformade för att möta kraven på din anläggning.

Med mycket hög flexibilitet för enklare dragning lämpar sig kablarna från HELUKABEL® perfekt för det stora nätverk av rör och kärl som krävs vid utveckling och utbyggnad av nya eller befintliga anläggningar.

Med hjälp av våra kablar (varav många innehar flera godkännanden) kan du sänka installationstiden och minska eller eliminera behovet av att köpa ett stort antal kablar för att tillgodose enskilda länders krav. Detta innebär en kostnadsminskning utan att du behöver kompromissa med kvaliteten på installationen.

Genom att kombinera våra trågkablar med dragavlastningsförskruvningar i HELUTOP®-serien kan du säkerställa att din anläggnings effekt, hållbarhet och pålitlighet upprätthålls.

Vi ser fram emot att hjälpa dig med att ta fram de produkter som bäst passar dina behov och att svara på de frågor du eventuellt har.

Ring 08-55 77 4280 eller kontakta oss via e-post: info@helukabel.se

Nedan finner du exempel på kablar och ledningar som våra kunder använder i anläggningar:

Dessa isolerade ledningar är lämpade för installation inuti apparater, i skyddad förläggning i belysning, i torra rum, i produktionsanläggningar, i elskåp och fördelningspaneler, samt i rör bakom eller på gipsplattor.


Isolerade enkelledare som är lämpade för förläggning i rör, bakom eller på gipsplattor, och i slutna installationskanaler. De är ska inte användas till direkt förläggning i öppna kabelrännor eller kanaler. De är godkända för eldragningar i utrustning, fördelingspaneler och elskåp, samt för skyddad förläggning i belysning med nominell spänning upp till 1000V växelström eller upp till 750V likström när jordad.


PVC-enkelledare, fintrådiga, godkända enligt VDE 0281. Ring i kartong (100m), spole (med varierande kapacitet) eller trumma.


PVC-enkelledare, fintrådiga och godkända enligt VDE 0281. Ring i folie eller trumma.


Halogenfria enkelledare som används vid installation i torra miljöer, för eldragningar i belysning, samt i utrymmen där värdefulla tillgångar ska skyddas från brandskador. Dessa ledningar kan installeras på och bakom gipsplattor, liksom i slutna installationskanaler.


Dessa värmebeständiga enkelledare används till eldragningar inuti belysning, värmefläktar, elektriska maskiner, switchsystem, eldistributionsutrustning, och i maskinanläggningar. De är lämpade för installation i rör på och bakom gipsplattor, i slutna kabelkanaler, liksom i trafiksystem och applikationer utomhus. De är inte godkända för direkt förläggning i öppna kabelrännor eller kanaler. Vid skyddad installation kan dessa ledningar användas med en nominell spänning upp till 1000V växelström eller upp till 750V likström när jordad. Den maximala driftspänningen (likström) i rälsfordon får inte överskrida 900V när jordad. Dessa halogenfria enkelledare kännetecknas av sina höga och långvariga resistans mot extrema temperaturer, och har en ledande ställning inom världens halogenfria och flambeständiga kabelprodukter.


Särskilt lämpad för kort- och jordslutningsskyddad förläggning i rälsfordon och bussar. Passar även för förläggning i torra miljöer.


Halogenfri enkelledare särskilt lämpad för kort- och jordslutningsskyddad förläggning i rälsfordon och bussar. Passar även för förläggning i torra miljöer. I elskåp och eldistributionspaneler gäller de som säkra mot kort- och jordslutning upp till 1000V.


Datakabel som används i flexibla applikationer med fria rörelser utan dragbelastning i torra, fuktiga och våta utrymmen (dock ej utomhus), där konstruktionen eller arkitekturen kräver kablar med minsta möjliga ytterdiameter. Detta gälller inte bara anläggningar utan även tillverkning av verkstadsmaskiner och verktyg, samt inom elektronik.


Skärmad datakabel som används i flexibla applikationer med fria rörelser utan dragbelastning i torra, fuktiga och våta utrymmen (dock ej utomhus), där konstruktionen kräver minsta möjliga ytterdiameter. Detta gäller särskilt i maskinindustrier liksom inom elektronik, dator- och mätinstrument.


Skärmad, halogenfri datakabel lämplig som anslutningskabel i signal-, mät-, styr-, och tvåvägsradiosystem, samt i elektronisk vågutrustning och kontorsapparater. Kabeln kan installeras i torra, fuktiga och våta utrymmmen, liksom i cement och murverk. Den används ofta i telekommunikation- och dataöverföringssystem i officiella byggnader, laboratorier och shoppinggallerior, där utsöndring av halogen måste undvikas i fall av brand. Skärmen tillhandahåller störningsfri signalöverföring.


Skärmad halogenfri datakabel lämplig som anslutningskabel i signal-, mät-, styr-, och tvåvägsradiosystem, samt i eletronisk vågutrustning och kontorsapparater. Kabeln kan installeras i torra. fuktiga och våta utrymmen, liksom i cement och murverk. PE-isolerade ledare garanterar väsentligt bättre kapacitansvärden, jämfört med traditionella PVC-ledare. Den används ofta i telekommunikation- och dataöverföringssystem i officiella byggnader, laboratorier och shoppinggallerior, där utsöndring av halogen måste undvikas vid fall av brand. Den halogenfria manteln av termoplast genererar varken korrosion eller giftiga gaser. En flätad skärm möjliggör störningsfri signalöverföring


Denna kabel erbjuder helt störningsfri dataöverföring i installerade terminaler inom medicin- och datateknologi. Används även vid produktion av verktygsmaskiner, i trafiksignalsystem och tillverkningslinjer, samt inom stål- och livsmedelsindustrin.


Dataöverföringskabeln RD-Y(St)Y används inom mät- och styrteknologi så som i kontrollrum i fabriksanläggningar och kraftverk. Kabeln överför analoga och digitala signaler upp till ca. 10 kHz. Lämpar sig för fast installation i byggnader (ej utomhus). Kabel med blå yttermantel för installationer med krav på egensäkra kretsar.


För eldragning i elskåp, elektrisk utrustning, t.ex. hushållsmaskiner, TV- och radioapparater,och i kontrollpaneler. Förbindningsledningar i maskiner förlagda i flexibla skyddsrör, samt för motorer och transformatorer.


Enkelledare med fem internationella godkännanden, inkl. HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, och CSA. Används framför allt i verkstadsmaskiner som går på export.