TRONIC-CY (LIY-CY) flexibel, koper-afgeschermd, kleurgecodeerd volgens DIN 47100, EMC voorkeurstype, metermarkering

Overview: