Duurzame energie

Onze duurzame energie kabels en zijn speciaal ontwikkeld om de zware omstandigheden van de zonne-en windenergie omgevingen te weerstaan.

Met de overtuiging dat onze planeet , de uitgeput zal worden van fossiele brandstoffen, vinden energie-experts dat de toekomst ligt in duurzame, milieuvriendelijke energiebronnen zoals zonne-en windenergie.

HELUKABEL® biedt oplossingen voor zowel de zonne- als windindustrieën binnen onze GREEN LINE kabelproducten.


Windenergie

Helukabel levert alle kabels die nodig zijn bij de installatie van windmolens.

Fotovoltaïsch

Helukabel levert kabels en connectoren voor de montage van zonnepanelen.