Výrobky

Průmyslové kabely a vodiče
 • Flexibilní ovládací kabely
 • Datové a počítačové kabely
 • Kabely pro použití ve vlečných řetězech
 • Kabely pro motory, servomotory a snímače
 • Teplu odolné kabely
 • Kabely do každého počasí a pryžové kabely
 • Kabely pro navíjení na buben & Kabely pro roboty
 • Vodě odolné kabely
 • Ploché a páskové kabely
 • Jednožilové vodiče & Kompenzační vedení
 • Koaxiální kabely
 • Kabely podle zahraničních norem
 • Kabely pro senzory, aktory a distribuci
 • Letištní kabely 400 Hz & Kabely pro nákladní vozidla
Kabely a vodiče pro infrastrukturu
 • Instalační kabely
 • Telekomunikační kabely a kabely pro požární signalizaci
 • Silové, bezpečnostní kabely a kabely pro střední napětí
Kabely s konfekcí
 • Pro systémy pohonů SIEMENS
 • Pro systémy pohonů REXROTH
 • Pro systémy pohonů LENZE
 • Pro systémy pohonů SEW
 • Pro systémy pohonů HEIDENHAIN
 • Kabely pro roboty
 • Připojovací kabely
 • Prodlužovací kabely / Přívodní kabely
Větrná energie
 • Kabely vhodné pro namáhání krutem
 • Kabely pro věže a infrastrukturu
 • Ovládací kabely
 • Datové kabely
 • Jednožilové vodiče
 • TC TRAY CABLES USA
 • Komunikační kabely
 • Komunikační kabely
Fotovoltaika
 • Kabely pro fotovoltaiku
 • Konfekce
 • Komponenty
 • Kabelové příslušenství
 • Nářadí
 • Kabely a vodiče
Spirálové kabely
 • PVC spirálové kabely
 • PUR spirálové kabely
Technika médií
 • Audio & Light
 • Technika připojování
 • Video
 • Energie
Kabelové příslušenství
 • Kabelové šroubovací vývodky
 • Systémy ochranných trubek pro kabely
 • Vlečné energetické řetězy
 • Izolační, smršťovací, pletené a vysokoteplotní trubky
 • Koncovky a spojky
 • Vázání, svazkování a připevňování
 • Značení a značkování
 • Koncové objímky žil a kabelová oka
 • Nářadí
 • Signální a silové konektory