TOPFLEX® MOTOR EMV 3/3

trojitě stíněný, s nízkou kapacitou, 80°C, 1000 V, flexibilní motorový napájecí PUR kabel, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální motorový napájecí PUR kabel
  pro měniče frekvence podle
  UL AWM Style 20234 a CSA AWM
  v souladu s DIN VDE 0250
 • Teplotní rozsah
  při flexibilním použití -30°C až +80°C
  při pevném uložení -40°C až +80°C
 • přípustná provozní teplota
  na jádře +90°C
 • Jmenovité napětí
  VDE U0/U 600/1000 V
  UL 1000 V
 • Zkušební napětí  3000 V
 • Provozní kapacita při 4 kH
  podle průřezu jádra
  žíla/žíla 70-250 nF/km                                              žíla/stínění 110-410 nF/km
 • Izolační odpor                                                          min. 200 MOhm x km
 • Minimální poloměr ohybu                                      při pevném uložení pro vnější Ø:                              do 12 mm: 5x Ø kabelu                                            >12 až 20 mm: 7,5x Ø kabelu                                  >20 mm: 10x Ø kabelu                                              při volném pohybu pro vnější Ø:                              do 12 mm: 10x Ø kabelu                                          >12 až 20 mm: 15x Ø kabelu                                    >20 mm: 20x Ø kabelu
 • Vazební odpor                                                        podle průřezu jádra                                                  max. 250 Ohm/km
 • Odolnost proti záření                                              až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, podle
  DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
  BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil ze speciálního polyetylenu (PE)
 • značení žil: černé žíly s potiskem U1, V2, W3
 • zeleno-žlutá ochranná žíla (rozdělená do 3 částí)
 • žíly stočeny dohromady
 • 1. stínění z polovodivé tkaniny
  2. polyesterová fólie kašírovaná hliníkem                3. stínící opletení z pocínovaných                                Cu drátů, pokrytí cca 80%
 • vnější PUR plášť
 • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
  podle DESINA®
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti
 • vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí,
  oheň nešířící, extrémně odolný oděru,              bezhalogenový, odolný UV záření, olejům,
  hydrolýze a mikrobům
 • tento stíněný kabel pro připojování motorů
  s nízkou provozní kapacitou, díky izolaci žil
  ze speciálního PE, umožňuje bezztrátový
  přenos výkonu v porovnání s připojovacími
  kabely s PVC izolací
 • optimální trojité stínění umožňuje nerušený
  provoz měničů frekvence
 • trojité stínění optimálně splňuje požadavky
  na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
 • materiály použité při výrobě
  neobsahují silikon a kadmium,
  ani látky omezující smáčivost laku

         Zvláštnosti

 • průřez ochranné žíly je rozdělen do 3 třetin,
  které jsou uloženy do klínových mezer mezi
  napájecími žilami. Díky této symetrické
  konstrukci, PE izolaci a trojnásobnému stínění
  se dosahuje velmi nízké kapacity a indukčnosti. Výrazně se zlepší elektromagnetická
  kompatibilita.

         Zkoušky

 • vnější PUR plášť samozhášivý a oheň
  nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
  DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

 

Poznámka
 • všechny kabely jsou k dodání také v provedení
  JB s barevnými žilami podle DIN VDE 0295
 • **) Proudová zatížitelnost při trvalém provozu
  do 30°C teploty okolního prostředí. Při odlišných teplotách okolního prostředí platí přepočítací koeficienty a kromě toho ustanovení
  v DIN VDE 0298-4.
Použití

Tento dvounormový motorový napájecí kabel TOPFLEX® MOTOR EVM 3/3 pro měniče frekvence s trojnásobným stíněním zaručuje vynikající EMC u strojů a zařízení. Používá se jako napájecí a připojovací kabel při silném mechanickém namáhání, pro pevné uložení a také pro příležitostný volný pohyb v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a ve venkovním prostředí. Oblasti použití jsou obráběcí stroje, zpracovatelské a výrobní stroje, obráběcí centra, průmyslové roboty, automatické výrobní linky, manipulační zařízení atd. Díky rozdělení ochranné žíly do 3 částí a jejich rovnoměrnému rozdělení do mezer mezi silové napájecí žíly bylo dosaženo symetrické konstrukce. Tím se při porovnání se 4-žilovou verzí zlepšila EMC, kapacita a indukčnost.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.                                        Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Vazební odpor

Proudová zatížitelnost **)

s 3 zatíženými žilami

v ampérech

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

při 1 MHz

Ohm/km

při 30 MHz

Ohm/km

78614

3 x 1,5 + 3 G 0,25

10,4

18

100,0

150,0

16

78615

3 x 2,5 + 3 G 0,5

12,1

18

210

26

160,0

240,0

14

78616

3 x 4 + 3 G 0,75

13,9

11

210

34

245,0

345,0

12

78617

3 x 6 + 3 G 1,0

15,5

6

150

44

335,0

460,0

10

78618

3 x 10 + 3 G 1,5

19,5

7

180

61

750,0

840,0

8

78619

3 x 16 + 3 G 2,5

22,5

9

190

82

820,0

930,0

6

78620

3 x 25 + 3 G 4,0

28,6

4

95

108

1180,0

1425,0

4

78621

3 x 35 + 3 G 6,0

29,6

3

85

135

1700,0

1900,0

2

78622

3 x 50 + 3 G 16,0

35,7

2

40

168

2400,0

2650,0

1

78623

3 x 70 + 3 G 10,0

43,0

2

45

207

3300,0

4400,0

2/0

78624

3 x 95 + 3 G 16,0

47,0

1

50

250

4500,0

5300,0

3/0

78625

3 x 120 + 3 G 16,0

52,0

292

5500,0

6300,0

4/0

78626

3 x 150 + 3 G 25,0

58,0

335

6260,0

7200,0

300 kcmil