TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1

trojnásobně stíněny, s nízkou kapacitou, 80°C, 1000 V, flexibilní motorový napájecí kabel, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální motorový napájecí PUR kabel
  pro měniče frekvence podle
  UL AWM Style 20234 a CSA AWM
  v souladu s DIN VDE 0250
 • Teplotní rozsah
  při flexibilním použití -30°C až +80°C
  při pevném uložení -40°C až +80°C
 • Přípustná provozní teplota                                 
  na jádře +90°C
 • Jmenovité napětí
  VDE U0/U 600/1000 V
  UL 1000 V
 • Zkušební napětí 3000 V
 • Provozní kapacita při 4 kHz
  podle průřezu jádra
  žíla/žíla 70-250 nF/km                                               žíla/stínění 110-410 nF/km
 • Izolační odpor
  min. 200 MOhm x km
 • Minimální poloměr ohybu
  při pevném uložení pro vnější Ø:
  do 12 mm: 5x Ø kabelu
  >12 až 20 mm: 7,5x Ø kabelu
  >20 mm: 10x Ø kabelu
  při volném pohybu pro vnější Ø:                              do 12 mm: 10x Ø kabelu
  >12 až 20 mm: 15x Ø kabelu                                    >20 mm: 20x Ø kabelu
 • Vazební odpor
  podle průřezu jádra
  max. 250 Ohm/km
 • Odolnost proti záření
  až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, podle
  DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
  IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil ze speciálního polyetylenu (PE)
 • barevné značení žil černá, hnědá, šedá
 • zeleno-žlutá ochranná žíla
 • žíly stočeny dohromady
 • 1. stínění z polovodivé tkaniny
  2. polyesterová fólie kašírovaná hliníkem
  3.  stínící opletení z pocínovaných
  Cu drátů, pokrytí cca 85%
 • vnější PUR plášť
 • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
  podle DESINA®
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti
 • vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí,                      extrémně odolný oděru, bezhalogenový,
  odolný UV záření, olejům, hydrolýze
  a mikrobům
 • tento stíněný kabel pro připojování motorů
  s nízkou provozní kapacitou, díky izolaci žil
  ze speciálního PE, umožňuje přenos s nízkými
  ztrátami výkonu v porovnání s připojovacími
  PVC kabely
 • optimální trojité stínění umožňuje nerušený
  provoz měničů frekvence
 • trojité stínění optimálně splňuje požadavky
  na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
 • materiály použité při výrobě
  neobsahují silikon a kadmium,
  ani látky omezující smáčivost laku

         Zkoušky

 • vnější PUR plášť
  samozhášivý, oheň nešířící         
  podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
  DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
 • .**) Proudová zatížitelnost při trvalém
  provozu do 30°C teploty okolního prostředí.
  Při odlišných teplotách okolního prostředí
  platí přepočítací koeficienty a kromě toho
  ustanovení v DIN VDE 0298-4
Použití

Tento motorový napájecí kabel TOPFLEX® MOTOR EVM 1/1 dvounormový pro měniče frekvence s trojnásobným stíněním zaručuje vynikající EMC ve strojích a zařízeních. Používá se jako napájecí a připojovací kabel při silném mechanickém namáhání, při pevném uložení a také při příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a ve venkovním prostředí. Oblasti použití jsou obráběcí stroje, zpracovatelské a výrobní stroje, obráběcí centra, průmyslové roboty, automatické výrobní linky, manipulační zařízení atd.
EMC = elektromagnetická kompatibilita                                          Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Provozní kapacita

Vazební odpor

Proudová zatížitelnost **)

s 3 zatíženými žilami

v ampérech

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

Žíla / Žíla

cca nF / km

Žíla / Stínění

cca nF / km

při 1 MHz

Ohm/km

při 30 MHz

Ohm/km

78377

4 G 1,5

11,5

70

110

18

95,0

230,0

16

78378

4 G 2,5

13,5

80

130

18

210

26

150,0

300,0

14

78379

4 G 4

15,8

90

150

11

210

34

235,0

485,0

12

78380

4 G 6

17,8

90

150

6

150

44

320,0

630,0

10

78381

4 G 10

21,6

120

200

7

180

61

533,0

860,0

8

78382

4 G 16

25,4

120

210

9

190

82

789,0

1290,0

6

701308

4 G 25

31,0

140

230

4

95

108

1180,0

1800,0

4

78383

4 G 35

33,0

150

260

3

85

135

1662,0

2610,0

2

78384

4 G 50

39,0

190

320

2

40

168

2345,0

2950,0

1

78385

4 G 70

45,0

190

320

2

45

207

3196,0

3950,0

2/0

78386

4 G 95

50,1

250

410

1

50

250

4316,0

5300,0

3/0

78387

4 G 120

54,2

292

5435,0

6600,0

4/0

78388

4 G 150

61,3

335

6394,0

7040,0

300 kcmil

78479

4 G 185

64,2

382

7639,0

8380,0

350 kcmil