TOPFLEX®-EMV-UV 2YSLC11Y-J UL/CSA

motorový připojovací kabel 1000 V, pro napájecí kabeláž u měničů frekvence, dvojitě stíněný, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální PUR motorový napájecí kabel          
  pro frekvenční měniče podle UL AWM Style            20234 a CSA AWM v souladu                                  s DIN VDE 0250
 • Teplotní rozsah
  při flexibilním použití -5°C až +80°C
  při pevném uložení -40°C až +80°C
 • Jmenovité napětí 
  UL 1000 V
 • Zkušební napětí
  4000 V
 • Izolační odpor
  min. 200 MOhm x km
 • Minimální poloměr ohybu                                      při pevném uložení pro vnější Ø:                              do 12 mm: 5x průměr kabelu                                    >12 až 20 mm: 7,5x Ø kabelu                                  >20 mm: 10x Ø kabelu                                              při volném pohybu pro vnější Ø:                              do 12 mm: 10x Ø kabelu                                          >12 až 20 mm: 15x Ø kabelu                                    >20 mm: 20x Ø kabelu
 • Vazební odpor                                                        podle průřezu jádra                                                max. 250 Ohm/km
 • Odolnost proti záření                                            až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jemně laněné podle                DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5 resp.                  IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil z polyetylénu (PE)
 • barvy žil: černá, hnědá, šedá
 • zeleno-žlutá ochranná žíla
 • žíly koncentricky stočeny v polohách
 • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
 • 2. stínění opletením z pocínovaných                      Cu drátů, pokrytí cca 85%
 • vnější PUR plášť
 • barva pláště: černá (RAL 9005)
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti
 • splňuje požadavky EMC podle EN 55011
  resp. DIN VDE 0875 část 11
 • vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí, 
  oheň nešířící, extrémně odolný oděru,
  bezhalogenový, odolný UV záření, olejům,
  hydrolýze a mikrobům
 • nízká provozní kapacita
 • malý vazební odpor způsobuje
  dobrou elektromagnetickou
  kompatibilitu
 • odolný UV záření
 • použití ve venkovním prostředí
 • tento stíněný motorový napájecí kabel
  s nízkou provozní kapacitou jednotlivých žil,
  díky jejich speciální PE izolaci a nízké
  kapacitě stínění, umožňuje přenos výkonu
  s nízkými ztrátami v porovnání
  s PVC připojovacími kabely
 • optimální stínění umožňuje                      bezporuchový provoz měničů
  frekvence
 • materiály použité při výrobě                                     neobsahují silikon a kadmium,                                  ani látky omezující smáčivost laku

         Zkoušky

 • vnější PUR plášť samozhášivý a oheň nešířící
  podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
  DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

 

Poznámka
 • **) Proudová zatížitelnost při trvalém                            provozu do 30°C teploty okolního prostředí.
  Při odlišných teplotách okolí platí přepočítací
  koeficienty a kromě toho ustanovení
  v normě DIN VDE 0298-4.
Použití
Tento motorový připojovací kabel TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J s vnějším PUR pláštěm pro měniče frekvence zajišťuje EMC v zařízeních a budovách, v systémech s přístroji a provozními prostředky, které by svými elektromagnetickými rušivými poli mohly nepřípustně ovlivňovat okolní prostředí. Jako připojovací a propojovací kabel pro střední mechanické namáhání při pevném uložení a příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Používá se v automobilovém a potravinářském průmyslu, v technice pro ochranu životního prostředí, v obalovém průmyslu a u obráběcích strojů. Dále pro manipulační zařízení, pro pohony SIMOVERT u průmyslových čerpadel, ventilátory, dopravní pásy a v klimatizační technice. Používá se v prostorech s nebezpečím výbuchu.
EMC = elektromagnetická kompatibilita                                          Pro dodržení hodnot pro rušení rozhlasového vysílání podle EN 55011 musí mít stínění široký kruhový kontakt po obvodu kabelu na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Provozní kapacita

Vazební odpor

Proudová zatížitelnost **)

s 3 zatíženými žilami

v ampérech

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

Žíla / Žíla

cca nF / km

Žíla / Stínění

cca nF / km

při 1 MHz

Ohm/km

při 30 MHz

Ohm/km

22389

4 G 1,5

10,3

70

110

21

95,0

230,0

16

22390

4 G 2,5

12,3

80

130

18

210

31

150,0

300,0

14

22391

4 G 4

13,9

90

150

11

210

40

235,0

485,0

12

22392

4 G 6

15,3

90

150

6

150

52

320,0

630,0

10

22393

4 G 10

19,5

120

200

7

180

72

533,0

860,0

8

22394

4 G 16

23,3

140

230

9

190

96

789,0

1290,0

6

22395

4 G 25

27,4

120

211

4

95

127

1180,0

1800,0

4

22396

4 G 35

30,3

150

260

3

85

158

1662,0

2610,0

2

22397

4 G 50

35,5

190

320

2

40

192

2345,0

2950,0

1

22398

4 G 70

40,2

190

320

2

45

246

3196,0

3950,0

2/0

22399

4 G 95

44,5

250

410

1

50

295

4316,0

5300,0

3/0

22566

4 G 120

50,3

344

5435,0

6600,0

4/0

22567

4 G 150

56,1

395

6394,0

7040,0

300 kcmil

22568

4 G 185

58,0

450

7639,0

8380,0

350 kcmil