SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR

doporučený typ pro EMC, stíněný, kabel pro vlečné řetězy, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální kabel se stočenými páry pro vlečné řetězy podle DIN VDE 0285-525-1 /
  DIN EN 50525-1
 • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C
 • Jmenovité napětí 350 V
 • Zkušební napětí 1500 V
 • Izolační odpor min. 100 MOhm x km
 • Provozní kapacita žíla/žíla cca 135 nF/km
 • Minimální poloměr ohybu  při flexibilním uložení u 0,14 - 0,25 mm2 7,5x průměr kabelu u 0,5 - 1 mm2 10x průměr kabelu  při pevném uložení   u 0,14 -0,25 mm2 4x průměr kabelu u 0,5 - 1 mm2 5x průměr kabelu
 • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
 • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř.6,
  BS 6360 tř. 6 resp. IEC 60228 tř.6
 • izolace žil z PP
 • značení žil podle DIN 47100
 • žíly stočeny do párů, páry stočeny do poloh s optimálními délkami zkrutu bez kroucení
 • ovinutí fólií
 • stínění z měděného opletení, pocínované, pokrytí cca 85%
 • ovinutí textilií
 • vnější plášť z plného polyuretanutyp směsi TMPU podle DIN VDE 0207-363-10-2 /
  DIN EN 50363-10-2
 • barva pláště: šedá (RAL 7001)
 • s vyznačením metrování
Vlastnosti
 • velmi dobrá odolnost proti olejům
 • odolný počasí, ozónu a UV záření
 • chemická odolnost proti ředidlům, kyselinám, louhům a hydraulickým kapalinám
 • odolný působení plamene
 • zaručuje trvalé použití při vícesměnném provozu při extrémně velkém ohybovém namáhání
 • velmi vysoká odolnost proti mechanickým zatížením
 • velmi dobrá pevnost ve střídavém ohybu
 • delší životnost díky nízkému třecímu odporu PP izolovaných a společně stočených žil
 • vysoká pevnost v tahu, odolnost proti oděru a rázová houževnatost i při nízkých teplotách
 • nízká přilnavost
 • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
 • AWG sizes are approximate equivalent
  values. The actual cross section is in mm².
Použití
Tyto speciální, celkově stíněné kabely s párově stočenými žilami pro vlečné řetězy nabízejí možnost použití i tam, kde se vyskytují vnější rušivé vysokofrekvenční vlivy, které ruší přenos impulzů. Používají se pro namáhání trvalým ohybem, při výrobě strojů a zařízení, v robotice a u trvale se pohybujících částí strojů ve vícesměnném provozu. Tento vysoce ohebný datový kabel je vyvinut podle nejmodernější technologie s kluznou PP izolací žil a s PUR vnějším pláštěm, odolným střihu, s malou přilnavostí a zaručuje optimální životnost a vysokou hospodárnost. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. u zařízení pro kompostování nebo u zakladačů pro vysoké regály s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energií. Další parametry pro použití viz tabulku pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

19101

1 x 2 x 0,25

4,9

14,0

28,0

24

19102

2 x 2 x 0,25

6,8

32,0

61,0

24

19103

3 x 2 x 0,25

7,2

38,4

73,0

24

19104

4 x 2 x 0,25

7,7

43,2

90,0

24

19105

5 x 2 x 0,25

8,6

51,5

105,0

24

19106

6 x 2 x 0,25

9,2

71,8

133,0

24

19107

8 x 2 x 0,25

10,6

74,4

156,0

24

19108

10 x 2 x 0,25

11,7

90,0

188,0

24

19109

14 x 2 x 0,25

12,7

111,2

220,0

24

19119

1 x 2 x 0,5

5,7

22,0

47,0

20

19120

2 x 2 x 0,5

8,2

50,0

100,0

20

19121

3 x 2 x 0,5

8,8

71,8

131,0

20

19122

4 x 2 x 0,5

9,6

74,4

149,0

20

19123

5 x 2 x 0,5

10,6

84,5

169,0

20

19124

6 x 2 x 0,5

11,5

99,6

196,0

20

19125

8 x 2 x 0,5

13,4

144,3

285,0

20

19126

10 x 2 x 0,5

14,9

176,0

344,0

20

19127

14 x 2 x 0,5

16,5

215,4

401,0

20

19128

1 x 2 x 0,75

6,5

34,0

61,0

19

19129

2 x 2 x 0,75

9,3

60,0

113,0

19

19130

3 x 2 x 0,75

9,8

85,7

158,0

19

19131

4 x 2 x 0,75

10,6

93,6

173,0

19

19132

5 x 2 x 0,75

11,7

113,0

203,0

19

19133

6 x 2 x 0,75

12,7

130,4

231,0

19

19134

8 x 2 x 0,75

14,9

192,2

343,0

19

19135

10 x 2 x 0,75

16,6

258,0

467,0

19

19136

14 x 2 x 0,75

18,2

316,6

546,0

19

19137

1 x 2 x 1

6,9

42,0

71,0

18

19138

2 x 2 x 1

9,9

73,0

130,0

18

19139

3 x 2 x 1

10,5

93,6

170,0

18

19140

4 x 2 x 1

11,6

117,8

204,0

18

19141

5 x 2 x 1

12,8

139,0

238,0

18