Realizované projekty

Příklady projektů kabelů na zakázku

Zvolené příklady projektů realizovaných řešení

Kabel HK-SO-Roboflex byl navržen, sestrojen a vyroben konkrétně pro použití ve vlhkých, stísněných a tmavých kanálech.

Společnost HELUKABEL® vyvinula speciální tažný kabel s ovládacím kabelem k držení a řízení draka o ploše 160 m².

Za účelem dosažení udržitelného výzkumu byl v říjnu 2011 nainstalován hybridní systém pro napájení tvořený fotovoltaikou a naftovým motorem. Společnost HELUKABEL® je velmi ráda, že mohla pro tento projekt poskytnout vhodný speciální kabel.