JZ-600-YC-PUR medí stínený kabel, doporucený typ pro EMC, vrubove houževnatý, odolný chladícím kapalinám 0,6/1kV, s vyznacením metrování