TRÍNORMOVÝ jednožilový PVC vodic, UL-Style 1013 a CSA 600V