LiY jednožilové PVC vodice, jemne lanené, pocínované