H01N2-D / -E 100 V, schválený VDE, (NSLFFÖU), vodic pro svarování elektrickým obloukem