těžký pryžový kabel pro hornictví 0,6/1kV

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Těžký pryžový kabel podle                                  DIN VDE 0250 část 812
 • Teplotní rozsah                                                    při flexibilním uložení -25°C až +80°C     při pevném uložení -40°C až +80°C
 • Přípustná provozní teplota                               jádra +90°C
 • Jmenovité napětí U0/U 0,6/1 kV
 • Provozní napětí                                                      u zařízení na třífázový a jednofázový střídavý proud U0/U 0,7/1,2 kV                                             u zařízení na stejnosměrný proud                         U0/U 0,9/1,8 kV
 • Zkušební napětí 3000 V
 • Izolační odpor                                                    min. 20 MOhm x km
 • Zatížení v tahu statické zatížení:                      průřez Cu celkem x 15 N/mm2
 • Minimální poloměr ohybu                                   při pevnm uložení 4x průměr kabelu                         při flexibilním uložení 10x průměr kabelu              při nuceném vedení 15x průměr kabelu
Konstrukce
 • měděné jádro pocínované, podle                       DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,                       BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil z pryže (EPR)                                       typ směsi 3GI3 podle                                            DIN VDE 0207 část 20
 • značení žil podle DIN VDE 0293-308                      - do 5 žil barevné                                                      - od 6 žil černé s průběžným bílým                           potiskem číslic
 • zeleno-žlutý ochranný vodič, od 3 žil
 • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
 • vnitřní plášť z pryže typ směsi GM1b podle            DIN VDE 0207 část 21
 • vnější plášť z pryže (chloroprenový kaučuk)    5GM5 podle DIN VDE 0207 část 21
 • barva pláště: žlutá
Poznámka
 • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou                         x = bez ochranné žíly
Použití
Tyto těžké pryžové kabely jsou určeny pro velmi vysoká mechanická namáhání v hornictví, v povrchových dolech, v kamenolomech, na staveništích k připojování těžkých přístrojů a nářadí, v průmyslu a také ve venkovním prostředí. Jsou také vhodné pro pevné ukládání na omítce, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech. Mají dlouhou životnost i za těžkých provozních podmínek. Nejsou však vhodné pro provoz na zařízeních pro vedení vodičů, na bubnech a pojízdných nosičích kabelů. Izolace sestává ze směsi umělého kaučuku na bázi EPR. Ta zvyšuje odolnost proti ozónu, nedochází tedy k žádným trhlinám a poruchám izolace v rozvaděčích. V nevětraných rozvaděčích se často vyskytuje vysoká koncentrace ozónu díky spínacím procesům.                                                                  CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

38001

1 x 16

11,5

154,0

336,0

6

38002

1 x 25

14,5

240,0

473,0

4

38003

1 x 35

15,5

336,0

635,0

2

38004

1 x 50

18,0

480,0

866,0

1

38005

1 x 70

20,5

672,0

1145,0

2/0

38006

1 x 95

23,0

912,0

1475,0

3/0

38007

1 x 120

25,0

1152,0

1832,0

4/0

38008

1 x 150

28,0

1440,0

2000,0

300 kcmil

38009

1 x 185

30,0

1776,0

2450,0

350 kcmil

38010

1 x 240

33,0

2304,0

3190,0

500 kcmil

38011

2 x 2,5

13,2

48,0

205,0

14

38012

3 G 1,5

12,5

43,0

173,0

16

38013

3 G 2,5

14,0

72,0

247,0

14

38014

3 G 4

16,8

115,0

336,0

12

38015

3 G 6

18,1

173,0

520,0

10

38016

4 G 1,5

16,0

58,0

210,0

16

38017

4 G 2,5

19,0

96,0

305,0

14

38018

4 G 4

21,5

154,0

415,0

12

38019

4 G 6

23,0

230,0

641,0

10

38020

4 G 10

27,5

384,0

1113,0

8

38021

4 G 16

37,0

614,0

1412,0

6

38022

4 G 25

39,0

960,0

2095,0

4

38023

4 G 35

42,5

1344,0

2777,0

2

38024

4 G 50

49,0

1920,0

3817,0

1

38025

4 G 70

53,5

2688,0

5071,0

2/0

38026

4 G 95

61,5

3648,0

6636,0

3/0

38027

4 G 120

68,0

4608,0

7000,0

4/0

38028

5 G 1,5

17,0

72,0

252,0

16

38029

5 G 2,5

20,0

120,0

362,0

14

38030

5 G 4

23,0

192,0

509,0

12

38031

5 G 6

26,5

288,0

798,0

10

38035

5 G 10

30,0

480,0

1120,0

8

38036

5 G 16

34,0

768,0

1680,0

6

38037

5 G 25

42,0

1200,0

2430,0

4

38038

7 G 1,5

19,5

101,0

470,0

16

38032

7 G 2,5

21,5

168,0

546,0

14

38039

10 G 1,5

19,8

144,0

560,0

16

38033

12 G 2,5

28,0

288,0

851,0

14

38040

18 G 2,5

33,0

432,0

1230,0

14

38034

19 G 2,5

29,2

466,0

1260,0

14