NSHXAFö 3kV

bezhalogenový, speciální pryžový jednožilový vodič, odolný zkratu a zemnímu spojení do 1000 V

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální jednožilový vodič s pryžovou izolací podle E DIN VDE 0250 část 606
 • Teplotní rozsah
  při flexibilním uložení -25°C až +70°C
  při pevném uložení -40°C až +90°C
 • přípustná provozní teplota
  jádra +90°C
 • Jmenovité napětí
  U0/U 1,8/3 kV
 • nejvýše přípustné provozní napětí
  - u zařízení na třífázový a jednofázový střídavý proud 2,1/3,6 kV
  - u zařízení na stejnosměrný proud 2,7/5,4 kV
 • Zkušební napětí
  6 kV
 • Minimální poloměr ohybu
  při flexibilním uložení 10x vnější Ø vodiče
  při pevném uložení 6x vnější Ø vodiče
Konstrukce
 • měděné jádro pocínované, podle
  DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
  BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
 • izolace z EPR,
  typ směsi 3GI3 podle
  DIN VDE 0207-20
 • vnější plášť:
  z bezhalogenové směsi polymerů HM3
  podle DIN VDE 0207-24
 • barva černá
Vlastnosti
Zkoušky
 • korozivita plynů hoření
  podle DIN VDE 0482-754-2,
  DIN EN 60754-2, IEC 60754-2
 • hustota kouře podle DIN VDE 0482
  část 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2,
  IEC 61034-1+2, BS 7622 část 1+2
 • odolný olejům podle
  DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
 • chování při hoření podle
  DIN VDE 0482-332-1-2 /
  DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
 • Za bezpečné proti zkratům a vlastnímu zemnímu spojení se považují takové provozní prostředky nebo dráhy proudů, u nichž použitím vhodných opatření nebo prostředků za provozních podmínek k tomu určených se nedá očekávat ani zkrat, ani spojení se zemí.
Použití
Zvlášť vhodný pro pokládku zabezpečenou proti zkratům a spojení se zemí v kolejových vozidlech a autobusech a také pro pokládku v suchých prostorech. V rozvodnách a rozvaděčích se považuje za bezpečný před zkratem a spojením se zemí až do 1000 V. 
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

38517

1 x 1,5

5,9

14,4

62,0

16

38518

1 x 2,5

6,2

24,0

76,0

14

38519

1 x 4

6,8

38,0

95,0

12

38520

1 x 6

7,4

58,0

140,0

10

38521

1 x 10

8,7

96,0

190,0

8

38522

1 x 16

9,5

154,0

270,0

6

38523

1 x 25

11,9

240,0

410,0

4

38524

1 x 35

13,1

336,0

490,0

2

38525

1 x 50

14,5

480,0

650,0

1

38526

1 x 70

16,3

672,0

900,0

4

38527

1 x 95

19,2

912,0

1200,0

3/0

38528

1 x 120

21,0

1152,0

1450,0

4/0

38529

1 x 150

22,8

1440,0

1800,0

300 kcmil

38530

1 x 185

24,8

1776,0

2200,0

350 kcmil

38531

1 x 240

27,1

2304,0

2650,0

500 kcmil

38532

1 x 300

30,3

2880,0

3250,0

600 kcmil