NSHTÖU

kabel pro navíjení na bubny, schválený VDE

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální kabel k navíjení na bubny
  podle DIN VDE 0250-814
 • Teplotní rozsah
  při flexibilním uložení -25°C až +70°C
  při pevném uložení -40°C až +70°C
 • Max. teplota jádra
  za provozu +60°C
  v případě zkratu +200°C
 • Jmenovité napětí
  U0/U 0,6/1 kV
 • Nejvýše přípustné provozní napětí
  - u zařízení na třífázový a jednofázový
  střídavý proud U0/U 0,7/1,2 kV
  - u zařízení na stejnosměrný proud
  U0/U 0,9/1,8 kV
 • Zkušební napětí
  2500 V
 • Minimální poloměr ohybu
  7,5x průměr kabelu
 • Odolnost proti záření
  až 20x106 cJ/kg (až20 Mrad)
Konstrukce
 • měděné jádro pocínované, podle
  DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
  BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
 • izolace žil z pryže, typ směsi GI1
  podle DIN VDE 0207-20
 • značení žil podle DIN VDE 0293
  - do 5 žil barevné
  - od 6 žil černé s průběžným bílým
  potiskem číslic
 • zeleno-žlutá ochranná žíla
 • žíly stočeny (bez rovné středové žíly)
  s délkami zkrutu rovnajícími se nejvýše
  8x průměru nad stočenými polohami
 • ovinutí textilní páskou
 • vnitřní plášť
 • ochrana proti kroucení mezi vnitřním
  a vnějším pláštěm
 • vnější plášť z pryže, typ směsi 5GM2
  podle DIN VDE 0207-21
 • barva pláště: černá
Vlastnosti
 • kabel je navržen a vyvinut pro horizontální
  provoz se střídavým navíjením a odvíjením
  z bubnu
 • odolný ozónu, olejům, kyselinám, tukům,
  benzinu, rozpouštědlům a chemikáliím
Zkoušky
 • chování při hoření podle
  DIN VDE 0482-332-1-2 /
  DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
 • odolný olejům podle
  DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Poznámka
 • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
 • přípustná rychlost pojíždění
  do max. 120 m/min
 • při pokládání a za provozu nesmí namáhání
  jádra tahem překročit 15 N/mm²
 • zrychlení ne větší než 0,4 m/s²
 • při vysokých mechanických namáháních,
  zejména při vysokých dynamických tažných
  silách v důsledku vysokého zrychlení, je nutné
  stanovit přípustné namáhání v jednotlivých
  případech
Použití
Kabely pro navíjení na bubny se používají pro vysoká mechanická namáhání, především pro aplikace s častým navíjením a odvíjením z bubnu
za současného namáhání tahem a zkrutem, např. pro stavební stroje a pro dopravní, zvedací a jeřábová zařízení. Používají se jako robustní přívodní
kabely, vhodné do každého počasí, a to i ve velice drsných podmínkách použití, v hornictví a u pohyblivých transportních zařízení a trakčních motorů.
Kabely jsou vhodné pro pokládání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. U aplikací, které přesahují standardní řešení,
doporučujeme věnovat pozornost našemu speciálně vyvinutému dotazníku pro kabely navíjené na buben. Prosím, respektujte návod k montáži v kapitole
"Technické informace".
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

26001

3 G 1,5

13,6

47,0

236,0

16

26029

4 G 1,5

14,0

58,0

274,0

16

26002

5 G 1,5

14,5

81,0

316,0

16

26003

7 G 1,5

18,8

115,0

440,0

16

26004

12 G 1,5

21,0

196,0

606,0

16

26005

16 G 1,5

24,5

259,0

696,0

16

26006

18 G 1,5

25,5

271,0

750,0

16

26007

24 G 1,5

27,5

390,0

1150,0

16

26008

30 G 1,5

29,5

432,0

1325,0

16

26009

3 G 2,5

15,3

74,0

305,0

14

26010

4 G 2,5

16,5

98,0

350,0

14

26011

5 G 2,5

17,5

124,0

465,0

14

26012

7 G 2,5

20,0

168,0

576,0

14

26013

12 G 2,5

23,5

308,0

850,0

14

26014

18 G 2,5

28,0

451,0

1181,0

14

26015

24 G 2,5

32,5

615,0

1550,0

14

26016

30 G 2,5

34,0

770,0

1810,0

14

26017

40 G 2,5

42,5

1080,0

3110,0

14

26018

50 G 2,5

46,5

1200,0

3200,0

14

26019

4 G 4

18,5

158,0

510,0

12

26030

5 G 4

21,5

220,0

635,0

12

26020

4 G 6

21,0

241,0

650,0

10

26031

5 G 6

23,5

317,0

800,0

10

26021

4 G 10

26,0

404,0

1010,0

8

26022

5 G 10

28,0

508,0

1200,0

8

26023

4 G 16

29,0

642,0

1300,0

6

26032

5 G 16

31,5

768,0

1700,0

6

26024

4 G 25

35,0

1005,0

2000,0

4

26025

4 G 35

37,5

1344,0

2610,0

2

26026

4 G 50

44,5

2010,0

3500,0

1

26027

4 G 70

49,0

2688,0

4600,0

2/0

26028

4 G 95

56,0

3648,0

6100,0

3/0