(N)HXH-FE 180/E 90

Bezpečnostní kabel, bezhalogenový, 0,6/1 kV, se zlepšeným chováním pži požáru

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Bezhalogenový bezpečnostní kabel
  se zlepšeným chováním při požáru
  v souladu s DIN VDE 0266
 • Teplotní rozsah
  -30°C až +70°C
 • Přípustná provozní teplota
  jádra +90°C
 • Jmenovité napětí
  U0/U 0,6/1 kV
 • Zkušební napětí
  4000 V
 • Minimální poloměr ohybu
  12x Ø kabelu
 • Hodnoty požárního zatížení
  viz "Technické informace"
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jedno nebo vícedrátové
  podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 /
  BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2 /
  IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
 • izolace žil z polymeru
 • značení žil
  podle DIN VDE 0293-308
 • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
 • žíly stočeny v polohách
 • společné opláštění žil
 • ovinutí kabelové duše speciální
  páskou odolnou vysokým teplotám
 • vnější plášt ze směsi polyolefinů,
  oheň nešířící
 • barva pláště: oranžová
       Zkoušky
 • požární zkouška podle
  DIN VDE 0482-332-3 / BS 4066-3 /
  DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
 • korozivita od plynů hoření
  podle DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
 • nepřítomnost halogenů podle
  DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
 • hustota kouře podle
  DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
  DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Vlastnosti
 • bezhalogenový, žádné uvolňování
  korozivních a toxických plynů
 • obtížně hořlavý a obtížně zápalný
 • samozhášivý a odolný působení plamene
 • žádné šíření požáru a proto požárně bezpečný
 • nízký vývin kouře
 • toxicky nezávadný
 • žádné samovznícení
 • zachování funkce při zvýšeném
  proudovém zatížení
 • FE 180: zachování izolace
  po dobu 180 minut. Zkouška podle
  DIN VDE 0472-814 ≙ IEC 60331.
  Zachování izolace
  při přímém působení plamene
  po zkušební dobu 180 minut.
 • E 90: zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů po dobu min. 90 minut
  a splnění požadavků technických směrnic
  požární ochrany
  (doplněk 1 k DIN VDE 0108 část 1).
  Zkouška podle DIN 4102-12.
  Zachování funkčnosti po dobu 90 minut
  má zajistit zachování fukčnosti čerpacích
  stanic pro zásobování vodou k hašení,
  zařízení pro odvětrání kouře a tepla z bezpečnostních schodišť a vnitřních prostorů, výtahových šachet a strojoven výtahů,
  výtahů pro lůžka v nemocnicích a požárních výtahů.
Poznámka
 • re = kulaté jádro, jednodrátové
  rm= kulaté jádro, vícedrátové
Použití
Všude tam, kde se musí kvůli vysokým věcným koncentracím v případě požáru chránit lidské životy a materiální hodnoty. Jsou vhodné pro pevnou instalaci v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, pod omítku, do omítky a na omítku a také do zdiva a betonu. Je možné je instalovat ve venkovním prostředí a do země při použití trubek. Ukládání v trubkách je však povoleno jen tehdy, jsou-li učiněna taková opatření, aby se v trubkách nehromadila voda.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

53180

1 x 16   rm

11,0

154,0

255,0

6

53181

1 x 25   rm

12,5

240,0

375,0

4

53182

1 x 35   rm

13,5

336,0

475,0

2

53183

1 x 50   rm

15,0

480,0

625,0

1

53184

1 x 70   rm

16,5

672,0

855,0

2/0

53185

1 x 95   rm

18,0

912,0

1140,0

3/0

53186

1 x 120   rm

20,5

1152,0

1410,0

4/0

53187

1 x 150   rm

22,5

1440,0

1730,0

300 kcmil

53188

1 x 185   rm

24,5

1776,0

2140,0

350 kcmil

53189

1 x 240   rm

27,0

2304,0

2700,0

500 kcmil

53190

1 x 300   rm

30,0

2880,0

3420,0

600 kcmil

53191

1 x 400   rm

33,5

3840,0

4310,0

750 kcmil

53000

3 x 1,5   re

14,0

43,0

280,0

16

53001

3 x 2,5   re

15,0

72,0

330,0

14

53002

3 x 4   re

16,0

115,0

400,0

12

53003

3 x 6   re

17,0

173,0

480,0

10

53004

3 x 10   re

19,0

288,0

650,0

8

53005

3 x 16   re

21,0

461,0

850,0

6

52990

3 x 25   rm

25,0

720,0

1300,0

4

52992

3 x 35 / 16   rm

28,0

1162,0

1850,0

2

52991

3 x 35   rm

28,0

1008,0

1700,0

2

52993

3 x 50 / 25   rm

32,0

1680,0

2500,0

1

52994

3 x 70 / 35   rm

36,0

2352,0

3350,0

2/0

52995

3 x 95 / 50   rm

42,0

3216,0

4500,0

3/0

52996

3 x 120 / 70   rm

45,0

4128,0

5600,0

4/0

52997

3 x 150 / 70   rm

49,0

4992,0

6700,0

300 kcmil

52998

3 x 185 / 95   rm

55,0

6240,0

8350,0

350 kcmil

52999

3 x 240 / 120   rm

63,0

8064,0

10000,0

500 kcmil

53006

4 x 1,5   re

15,0

58,0

325,0

16

53007

4 x 2,5   re

16,0

96,0

385,0

14

53008

4 x 4   re

17,0

154,0

470,0

12

53009

4 x 6   re

18,0

230,0

580,0

10

53010

4 x 10   re

20,0

384,0

790,0

8

53011

4 x 16   re

22,0

614,0

1100,0

6

53012

4 x 25   rm

27,0

960,0

1650,0

4

53013

4 x 35   rm

30,0

1344,0

2150,0

2

53014

4 x 50   rm

34,0

1920,0

2800,0

1

53030

4 x 70   rm

39,0

2688,0

3800,0

2/0

53031

4 x 95   rm

44,0

3648,0

5050,0

3/0

53070

4 x 120   rm

47,0

4608,0

6150,0

4/0

53390

4 x 150   rm

51,2

5760,0

7662,0

4/0

53015

5 x 1,5   re

16,0

72,0

375,0

16

53016

5 x 2,5   re

17,0

120,0

445,0

14

53017

5 x 4   re

18,0

192,0

560,0

12

53018

5 x 6   re

20,0

288,0

690,0

10

53019

5 x 10   re

22,0

480,0

950,0

8

53020

5 x 16   rm

24,0

768,0

1300,0

6

53021

5 x 25   rm

29,0

1200,0

1980,0

4

53028

5 x 35   rm

33,0

1680,0

2350,0