(N)HXH-FE 180/E 30

Bezpečnostní kabel, bezhalogenový, 0,6/1 kV, se zlepšeným chováním v případě požáru

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Bezhalogenový bezpečnostní kabel
  se zlepšeným chováním při požáru
  v souladu s DIN VDE 0266
 • Teplotní rozsah
  -30°C až +70°C
 • Přípustná provozní teplota
  jádra +90°C
 • Jmenovité napětí
  U0/U 0,6/1 kV
 • Zkušební napětí
  4000 V
 • Minimální poloměr ohybu
  15x Ø kabelu
 • Hodnoty požárního zatížení
  viz "Technické informace"
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jedno nebo vícedrátové
  podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 /
  BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2 /
  IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
 • izolace žil z polymmeru
 • značení žil
  podle DIN VDE 0293-308
 • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
 • žíly stočeny v polohách
 • společné ovinutí žil
 • vnější plášť ze směsi polyolefinů,
  oheň nešířící
 • barva pláště: oranžová
   
       Zkoušky
 • požární zkouška podle
  DIN VDE 0482-332-3 / BS 4066-3 /
  DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
 • korozivita od plynů hoření
  podle DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
 • nepřítomnost halogenů podle
  DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
 • hustota kouře podle
  DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
  DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Vlastnosti
 • bezhalogenový, žádné uvolňování
  korozivních a toxických plynů
 • obtížně hořlavý a zápalný 
 • samozhášivý a ohnivzdorný
 • žádné šíření požáru a proto požárně bezpečný
 • nízký vývin kouře
 • toxicky nezávadný
 • žádné samovznícení
 • zachování funkce při zvýšeném
  proudovém zatížení
 • FE 180: zachování izolace
  po dobu 180 minut. Zkouška podle
  DIN VDE 0472-814 ≙ IEC 60331.
  Zachování izolace
  při přímém působení plamene
  po zkušební dobu 180 minut.
 • E 30: zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů minimálně 30 minut
  a splnění požadavků technických
  směrnic požární ochrany
  (doplněk 1 k DIN VDE 0108 část 1).
  Zkouška dle DIN 4102-12.
  Zachování funkčnosti po dobu 30 minut
  má zajistit zachování fukčnosti výstražných požárních systémů, bezpečnostního
  a náhradního osvětlení, osobních výtahů s evakuačními obvody, avšak s výjimkou kabelů, které se nacházejí uvnitř výtahových šachet a strojoven výtahů.
Poznámka
 • re = kulaté jádro, jednodrátové
  rm = kulaté jádro, vícedrátové
Použití
Všude tam, kde se musí kvůli vysoké koncentraci věcných hodnot v případě požáru zabránit škodám na lidských životech a materiálu. Kabely jsou vhodné pro pevnou instalaci v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, pod omítku, do omítky a na omítku a také do zdiva a betonu. Je možné je pokládat ve venkovním prostředí a do země při použití trubek. Instalace v trubkách je však povolena jen tehdy, jsou-li učiněna taková opatření, aby se v trubkách nehromadila voda.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

52700

1 x 4   re

7,0

38,0

98,0

12

52701

1 x 6   re

7,5

58,0

125,0

10

52702

1 x 10   re

8,0

96,0

165,0

8

52703

1 x 16   rm

9,0

154,0

230,0

6

52704

1 x 25   rm

10,5

240,0

345,0

4

52705

1 x 35   rm

11,5

336,0

450,0

2

52706

1 x 50   rm

12,0

480,0

590,0

1

52707

1 x 70   rm

15,0

672,0

800,0

2/0

52708

1 x 95   rm

16,5

912,0

1100,0

3/0

52709

1 x 120   rm

18,5

1152,0

1350,0

4/0

52710

1 x 150   rm

20,5

1440,0

1650,0

300 kcmil

52711

1 x 185   rm

23,0

1776,0

2000,0

350 kcmil

52712

1 x 240   rm

25,5

2304,0

2650,0

500 kcmil

52713

1 x 300   rm

31,8

2880,0

3200,0

600 kcmil

52714

2 x 2,5   re

12,5

48,0

290,0

14

52715

2 x 4   re

13,5

77,0

345,0

12

52716

2 x 6   re

14,5

115,0

410,0

10

52717

2 x 10   re

16,0

192,0

540,0

8

52718

2 x 16   rm

18,0

307,0

720,0

6

52719

2 x 25   rm

21,0

480,0

1100,0

4

52720

2 x 35   rm

24,0

672,0

1120,0

2

52721

3 x 1,5   re

12,5

43,0

280,0

16

52722

3 x 2,5   re

13,5

72,0

330,0

14

52723

3 x 4   re

14,5

115,0

400,0

12

52724

3 x 6   re

15,5

173,0

480,0

10

52725

3 x 10   re

17,0

288,0

650,0

8

52726

3 x 16   rm

19,0

461,0

850,0

6

52727

3 x 25   rm

22,5

720,0

1300,0

4

52728

3 x 35   rm

24,5

1080,0

1700,0

2

52729

3 x 50   rm

27,5

1440,0

2200,0

1

52730

3 x 70   rm

32,0

2016,0

3000,0

2/0

52731

3 x 95   rm

35,5

2736,0

4000,0

3/0

52732

3 x 120   rm

39,5

3456,0

4850,0

4/0

52733

3 x 150   rm

44,0

4320,0

5950,0

300 kcmil

52734

3 x 185   rm

49,5

5328,0

7450,0

350 kcmil

52735

3 x 240   rm

60,0

6910,0

8600,0

500 kcmil

52736

4 x 1,5   re

13,5

58,0

325,0

16

52737

4 x 2,5   re

14,0

96,0

385,0

14

52738

4 x 4   re

15,5

154,0

470,0

12

52739

4 x 6   re

16,5

230,0

580,0

10

52740

4 x 10   re

18,5

384,0

790,0

8

52741

4 x 16   rm

20,5

614,0

1100,0

6

52742

4 x 25   rm

24,5

960,0

1650,0

4

52743

4 x 35   rm

27,0

1344,0

2150,0

2

52744

4 x 50   rm

30,0

1920,0

2800,0

1

52745

4 x 70   rm

35,0

2688,0

3800,0

2/0

52746

4 x 95   rm

39,5

3648,0

5050,0

3/0

52747

4 x 120   rm

43,5

4608,0

6150,0

4/0

52748

4 x 150   rm

49,0

5760,0

7650,0

300 kcmil

52749