(N)HXCH-FE 180/E 90

Bezpečnostní kabel, bezhalogenový, 0,6/1 kV, se zlepšeným chováním při požáru

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Bezhalogenový bezpečnostní kabel
  se zlepšeným chováním při požáru
  v souladu s DIN VDE 0266
 • Teplotní rozsah
  -30°C až +70°C
 • Přípustná provozní teplota
  jádra +90°C
 • Jmenovité napětí
  U0/U 0,6/1 kV
 • Zkušební napětí
  4000 V
 • Minimální poloměr ohybu
  12x Ø kabelu
 • Hodnoty požárního zatížení
  viz "Technické informace"
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jedno nebo vícedrátové
  podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 /
  BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2 /
  IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
 • izolace žil z polymeru 
 • žíly jednotlivě opatřeny nehořlavou
  textilní páskou 
 • značení žil
  podle DIN VDE 0293-308
 • žíly stočeny v polohách
 • společná izolace žil
 • koncentrický vodič z holých
  Cu drátů s Cu spirálou
 • vnější plášt ze směsi polyolefinů,
  oheň nešířící
 • barva pláště: oranžová
       Zkoušky
 • požární zkouška podle
  DIN VDE 0482-332-3 / BS 4066-3 /
  DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
 • korozivita od plynů hoření
  podle DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
 • nepřítomnost halogenů podle
  DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
 • hustota kouře podle
  DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
  DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Vlastnosti
 • bezhalogenový, žádné uvolňování
  korozivních a toxických plynů
 • obtížně hořlavý a obtížně zápalný
 • samozhášivý a ohnivzdorný
 • žádné šíření požáru a proto požárně
  bezpečný
 • nízký vývin kouřových plynů
 • toxicky nezávadný
 • žádné samovznícení
 • zachování funkce při zvýšeném
  proudovém zatížení
 • FE 180: zachování izolace
  po dobu 180 minut. Zkouška podle
  DIN VDE 0472- ≙ IEC 60331.
  Zachování izolace
  při přímém působení plamene
  po zkušební dobu 180 minut.
 • E 90: zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů po dobu min. 90 minut
  a splnění požadavků technických směrnic
  požární ochrany
  (doplněk 1 k DIN VDE 0108 část 1).
  Zkouška dle DIN 4102 část 12.
  Zachování funkčnosti po dobu 90 minut
  má zajistit zachování fukčnosti čerpacích
  stanic pro zásobování vodou k hašení,
  zařízení pro odvětrání kouře a tepla z bezpečnostních schodišť a vnitřních prostorů, výtahových šachet a strojoven výtahů,
  lůžkových výtahů v nemocnicích a požárních výtahů.
Poznámka
 • re = kulaté jádro, jednodrátové
  rm = kulaté jádro, vícedrátové
Použití
Všude tam, kde se musí kvůli vysoké koncentraci věcných hodnot ochránit v případě požáru lidské životy a materiální hodnoty. Jsou vhodné pro pevnou instalaci v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, pod omítku, do omítky a na omítku a také do zdiva a betonu. Je možné je pokládat ve venkovním prostředí a do země při použití trubek. Instalace v trubkách je však povolena jen tehdy, jsou-li učiněna taková opatření, aby se v trubkách nehromadila voda.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

59028

2 x 2,5 / 2,5   re

16,0

80,0

390,0

670,00

53032

3 x 1,5 / 1,5   re

16,9

66,0

380,0

686,00

53033

3 x 2,5 / 2,5   re

18,0

104,0

430,0

724,00

53034

3 x 4 / 4   re

19,0

161,0

530,0

869,00

53035

3 x 6 / 6   re

20,1

240,0

640,0

971,00

53036

3 x 10 / 10   re

22,0

408,0

850,0

1134,00

53037

3 x 16 / 16   rm

24,0

643,0

1150,0

1563,00

53038

3 x 25 / 16   rm

28,0

902,0

1700,0

2290,00

53039

3 x 35 / 16   rm

30,0

1190,0

2150,0

2695,00

53040

3 x 50 / 25   rm

34,0

1723,0

2800,0

3007,00

53041

3 x 70 / 35   rm

38,0

2410,0

3800,0

3919,00

53042

3 x 95 / 50   rm

44,0

3296,0

5100,0

5159,00

53043

3 x 120 / 70   rm

47,0

4236,0

6250,0

6359,00

53044

3 x 150 / 70   rm

51,0

4992,0

6900,0

7609,00

53045

3 x 185 / 95   rm

56,0

6383,0

8550,0

9349,00

53046

3 x 240 / 120   rm

65,0

8242,0

11150,0

12001,00

53047

4 x 1,5 / 1,5   re

18,0

81,0

435,0

872,00

53048

4 x 2,5 / 2,5   re

18,9

128,0

500,0

907,00

53049

4 x 4 / 4   re

20,0

200,0

610,0

1064,00

53050

4 x 6 / 6   re

21,0

297,0

740,0

1147,00

53051

4 x 10 / 10   re

23,0

504,0

1050,0

1345,00

53052

4 x 16 / 16   rm

25,0

796,0

1350,0

1931,00

53053

4 x 25 / 16   rm

30,0

1142,0

1950,0

2527,00

53054

4 x 35 / 16   rm

33,0

1526,0

2400,0

2722,00

53055

4 x 50 / 25   rm

37,0

2203,0

3200,0

3077,00

53056

4 x 70 / 35   rm

42,0

3082,0

4300,0

4086,00

53057

4 x 95 / 50   rm

47,0

4208,0

5750,0

5474,00

53058

4 x 120 / 70   rm

51,0

5388,0

7100,0

6827,00

53059

4 x 150 / 70   rm

56,0

6540,0

8550,0

8163,00

53060

4 x 185 / 95   rm

68,0

8159,0

10700,0

10394,00

53061

4 x 240 / 120   rm

70,0

10546,0

13930,0

13325,00

53062

7 x 1,5 / 2,5   re

21,0

133,0

680,0

1238,00

53066

7 x 2,5 / 2,5   re

21,0

200,0

680,0

1408,00

53063

12 x 1,5 / 2,5   re

27,0

205,0

1050,0

1895,00

53067

12 x 2,5 / 4   re

28,0

334,0

1050,0

2178,00

53064

24 x 1,5 / 6   re

37,0

413,0

1900,0

3599,00

53068

24 x 2,5 / 10   re

37,5

696,0

1900,0

4162,00

53065

30 x 1,5 / 6   re

39,0

499,0

2200,0

4591,00

53069

30 x 2,5 / 10   re

39,5

840,0

2200,0

5008,00