(N)HXCH-FE 180/E 30

Bezpečnostní kabel, bezhalogenový, 0,6/1 kV, se zlepšeným chováním v případě požáru

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Bezhalogenový bezpečnostní kabel
  se zlepšeným chováním při požáru
  v souladu s DIN VDE 0266
 • Teplotní rozsah
  -30°C až +70°C
 • Přípustná provozní teplota
  jádra +90°C
 • Jmenovité napětí
  U0/U 0,6/1 kV
 • Zkušební napětí
  4000 V
 • Minimální poloměr ohybu
  15x Ø kabelu
 • Hodnoty požárního zatížení
  viz "Technické informace"
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jedno nebo vícedrátové
  podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 /
  BS 6360 tř. 1 nebo tř.  2 /
  IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
 • izolace žil z polymeru
 • značení žil
  podle DIN VDE 0293-308
 • žíly stočeny v polohách
 • společné obalení žil
 • koncentrický vodič z holých
  měděných drátů a měděné spirály
 • separační vrstva ze speciálního obalení
 • vnější plášt z polyolefinové směsi,
  oheň nešířící
 • barva pláště: oranžová
       Zkoušky
 • požární zkouška podle
  DIN VDE 0482-332-3 / BS 4066-3 /
  DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
 • korozivita od plynů hoření
  podle DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
 • nepřítomnost halogenů podle DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
 • hustota kouře podle
  DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
  DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Vlastnosti
 • bezhalogenový, žádné uvolňování
  korozivních a toxických plynů
 • obtížně hořlavý a zápalný
 • samozhášivý a odolný působení plamene
 • žádné šíření požáru a proto požárně bezpečný
 • nízký vývin kouře
 • toxicky nezávadný
 • žádné samovznícení
 • zachování funkce při zvýšeném
  proudovém zatížení
 • FE 180: zachování izolace
  po dobu 180 minut. Zkouška podle
  DIN VDE 0472-814 ≙ IEC 60331.
  Zachování izolace
  při přímém působení plamene
  po zkušební dobu 180 minut.
 • E 30: zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů po dobu min. 30 minut
  a splnění požadavků technických směrnic
  požární ochrany
  (doplněk 1 k DIN VDE 0108 část 1).
  Zkouška podle DIN 4102-12.
  Zachování funkčnosti po dobu 30 minut
  má zajistit zachování funkčnosti
  výstražných požárních systémů,
  bezpečnostního a náhradního osvětlení,
  osobních výtahů s evakuačními obvody,
  avšak s výjimkou kabelů, které se nacházejí
  uvnitř výtahových šachet a strojoven výtahů.
Poznámka
 • re = kulaté jádro, jednodrátové
  rm = kulaté jádro, vícedrátové
Použití
Všude tam, kde se musí kvůli vysoké věcné koncentraci v případě požáru ochránit lidské životy a materiální hodnoty. Jsou vhodné pro pevnou instalaci v suchých, vlhkých a mokrých prostorech pod omítku, do omítky a na omítku a také do zdiva a betonu. Je možné je pokládat ve venkovním prostředí a do země při použití trubek. Instalace v trubkách je však povolena jen tehdy, jsou-li učiněna taková opatření, aby se v trubkách nehromadila voda.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

52900

2 x 1,5 / 1,5   re

15,0

52,0

220,0

16

52901

2 x 2,5 / 2,5   re

13,5

80,0

385,0

14

52902

2 x 4 / 4   re

14,5

123,0

470,0

10

52903

2 x 6 / 6   re

16,0

182,0

550,0

10

52904

2 x 10 / 10   re

18,0

312,0

730,0

8

52905

3 x 1,5 / 1,5   re

13,5

66,0

380,0

16

52906

3 x 2,5 / 2,5   re

14,5

104,0

430,0

14

52907

3 x 4 / 4   re

15,5

161,0

530,0

12

52908

3 x 6 / 6   re

16,5

240,0

630,0

10

52909

3 x 10 / 10   re

18,5

408,0

850,0

8

52910

3 x 16 / 16   rm

20,5

643,0

1150,0

6

52911

3 x 25 / 16   rm

24,0

902,0

1700,0

4

52912

3 x 35 / 16   rm

26,5

1190,0

2150,0

2

52913

3 x 50 / 25   rm

29,5

1723,0

2800,0

1

52914

3 x 70 / 35   rm

33,0

2410,0

3800,0

2/0

52915

3 x 95 / 50   rm

37,5

3296,0

5100,0

3/0

52916

3 x 120 / 70   rm

42,5

4236,0

6250,0

4/0

52917

3 x 150 / 70   rm

47,0

5100,0

6900,0

300 kcmil

52918

3 x 185 / 95   rm

52,5

6383,0

8550,0

350 kcmil

52919

3 x 240 / 120   rm

58,5

8242,0

11150,0

500 kcmil

52920

4 x 1,5 / 1,5   re

14,5

81,0

435,0

16

52921

4 x 2,5 / 2,5   re

15,5

128,0

500,0

14

52922

4 x 4 / 4   re

16,5

200,0

610,0

12

52923

4 x 6 / 6   re

17,5

297,0

740,0

10

52924

4 x 10 / 10   re

20,0

504,0

1050,0

8

52925

4 x 16 / 16   re

22,0

796,0

1350,0

6

52926

4 x 25 / 16   rm

26,0

1142,0

1950,0

4

52927

4 x 35 / 16   rm

28,5

1526,0

2400,0

2

52928

4 x 50 / 25   rm

32,0

2203,0

3200,0

1

52929

4 x 70 / 35   rm

37,0

3082,0

4300,0

2/0

52930

4 x 95 / 50   rm

41,5

4208,0

5750,0

3/0

52931

4 x 120 / 70   rm

47,0

5388,0

7100,0

4/0

52932

4 x 150 / 70   rm

52,0

6558,0

8550,0

300 kcmil

52933

4 x 185 / 95   rm

58,0

8159,0

10700,0

350 kcmil

52934

4 x 240 / 120   rm

64,0

10546,0

13930,0

500 kcmil

52935

7 x 1,5 / 2,5   re

16,5

133,0

635,0

16

52936

7 x 2,5 / 2,5   re

17,5

200,0

680,0

14

52937

10 x 1,5 / 2,5   re

19,5

176,0

870,0

16

52938

10 x 2,5 / 4   re

21,0

286,0

980,0

14

52939

12 x 1,5 / 2,5   re

20,0

205,0

1050,0

16

52940

12 x 2,5 / 4   re

21,5

334,0

1050,0

14

52941

24 x 1,5 / 6   re

26,0

413,0

1900,0

16

52942

24 x 2,5 / 10   re

28,5

696,0

1900,0

14

52943

30 x 1,5 / 6   re

27,0

499,0

2200,0

16

52944

30 x 2,5 / 10   re

30,0

840,0

2200,0

14