NAYY

Silové kabely 0,6/1kV, schválené VDE

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Silový a ovládací kabel podle DIN VDE 0276 část 603 resp. HD 603 S1 a IEC 60502
 • Izolační a plášťová směs z termoplastického PVC
 • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +50°C, při pevném uložení -40°C až +70°C
 • Přípustná provozní teplota jádra +70°C
 • Přípustná teplota při zkratu +160°C (doba trvání zkratu 5 s)
 • Jmenovité napětí U0/U 0,6/1 kV
 • Zkušební napětí 4 kV
 • Max. přípustné namáhání v tahu pomocí tažné punčošky pro hliníkové jádro = 30 N/mm2
 • Proudová zatížitelnost podle DIN VDE 0276 část 603 při nerušeném provozu tabulka 14 a 15 v případě zkratu tabulka 17
 • Minimální poloměr ohybu pro vícežilové kabely cca 12x průměr kabelu
 • Proudová zatížitelnost viz tabulka Technické informace
 • Hodnoty požárního zatížení viz Technické informace
Konstrukce
 • hliníkové jádro plné podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 (kulaté a sektorové jádro, BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2, IEC 60228 resp. HD 383)
 • izolace žil z PVC typu DIV4 podle HD 603.1
 • barvy žil: zeleno-žlutá, hnědá, černá, šedá
 • společná výplň
 • žíly koncentricky stočeny v poloze
 • vnější plášť z PVC typu DMV5 podle HD 603.1
 • barva pláště černá
Vlastnosti
 • samozhášivé a oheň nešířící PVC podle VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
 • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Nejvyšší přípustné napětí

 • stejnosměrné systémy 1,8 kV
 • střídavé systémy
  jednofázové systémy
  obě fázové žíly izolované 1,4 kV
  jednofázové systémy,
  jedna fázová žíla uzemněná 0,7 kV
 • třífázový systém 1,2 kV
Poznámka
 • re = kulaté jádro jednodrátové
 • se = sektorové jádro jednodrátové
 • rm = kulaté jádro vícedrátové
Použití
Silové kabely pro energetické napájení, určené pro uložení v zemi, ve vodě, ve venkovním prostředí, v betonu, ve vnitřních prostorech, kabelových kanálech. Jsou vhodné pro elektrárny, průmysl a rozvodny a také pro místní sítě, pokud se nepředpokládá žádné mechanické poškození.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost Al

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Provedení J

Obj. č.

Č. AWG

Provedení O

Obj. č.

Č. AWG

1 x 35

re

13,0

102,0

240,0

32328

2

-

32311

2

-
1 x 50

rm

15,0

145,0

360,0

32329

1

-

32312

1

-
1 x 70

rm

16,5

203,0

410,0

32390

2/0

-

32313

2/0

-
1 x 95

rm

19,0

276,0

570,0

32391

3/0

-

32314

3/0

-
1 x 120

rm

20,5

348,0

691,0

32392

4/0

-

32315

4/0

-
1 x 150

rm

22,5

435,0

804,0

32393

300 kcmil

-

32321

300 kcmil

-
1 x 185

rm

25,0

537,0

979,0

32394

350 kcmil

-

32322

350 kcmil

-
1 x 240

rm

28,0

696,0

1253,0

32395

500 kcmil

-

32323

500 kcmil

-
1 x 300

rm

30,0

870,0

1395,0

32396

600 kcmil

-

32324

600 kcmil

-
1 x 400

rm

34,0

1160,0

1890,0

32397

750 kcmil

-

32325

750 kcmil

-
1 x 500

rm

38,0

1450,0

2600,0

32398

1000 kcmil

-

32326

1000 kcmil

-
1 x 630

rm

43,0

1827,0

2780,0

32399

-

-

32327

-

-