NA2XS2Y 6/10  kV, 12/20kV, 18/30 kV

izolovaný XLPE, hliníkové jádro, jednožilový, stíněný, PE plášť

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • XLPE izolovaný kabel středního napětí
  podle DIN VDE 0276-620 /
  HD 620 S2 / IEC 60502
 • Teplotní rozsah
  při pokládce až -20°C
 • Provozní teplota
  max. +90°C
 • Přípustná teplota při zkratu 
  (doba trvání zkratu max. 5 s)
  +250°C
 • Jmenovité napětí
  U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
 • Provozní napětí 50 Hz
  pro 6/10 kV = max. 12 kV
  pro 12/20 kV = max. 24 kV
  pro 18/30 kV = max. 36 kV
 • Zkušební napětí
  pro 6/10 kV = 21 kV
  pro 12/20 kV = 42 kV
  pro 18/30 kV = 63 kV
 • Minimální poloměr ohybu
  15x Ø kabelu
 • Proudová zatížitelnost
  viz "Technické informace"
Konstrukce
 • hliníkové jádro, vícedrátové
  podle DIN VDE 0295 tř. 2 /
  BS 6360 tř. 2 / IEC 60228 tř. 2
 • vnitřní vodivá vrstva
 • izolace žil ze zesítěného
  polyetylenu (XLPE),
  typ směsi DIX8
  podle HD 620 S2
 • vnější vodivá vrstva vytlačená
  a pevně svařená s izolací žil
 • ovinutí vodivou páskou
 • stínění: opředení z Cu drátů s jednou
  nebo dvěma příčnými spirálami
 • ovinutí páskou
 • vnější plášť z PE
  typ směsi DMP2
  podle HD 620 S2
 • barva pláště: černá
Vlastnosti
 • materiály použité při výrobě
  neobsahují silikon a kadmium,
  ani látky omezující smáčivost laku
 • Pokyn k montáži
  Pro zaručení optimální provozní bezpečnosti
  je vytlačovaná vnější polovodivá vrstva trvale svařena s izolací. Proto doporučujeme při montáži používat loupací nástroj.
Poznámka
 • rm = kulaté jádro, vícedrátové
 • červená cena se vyúčtuje
  se sníženým rabatem
 • další typy a rozměry na vyžádání
Použití
Pokládka ve vnitřních prostorech a v kabelových kanálech, ve venkovním prostředí, do země a do vody a také na kabelových lávkách u průmyslových zařízení, v rozvodnách a elektrárnách. Odolný PE plášť snáší při pokládání i za provozu silná mechanická namáhání. PE plášť však není odolný působení plamene podle DIN EN 60332-1-2. Díky vnitřní vodivé vrstvě mezi jádrem a XLPE izolací a pevně přilnavé vnější vodivé vrstvě k XLPE izolaci je zaručena konstrukce kabelu odolná vůči dílčím vnitřním výbojům s vysokou provozní bezpečností.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Provozní
napětí

max.

Jmenovité
napětí

kV

Tloušťka
stěny
izolace

mm

Tloušťka
stěny pláště

Jmenovitá hodnota

mm

Vnější Ø

min. - max.

mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost Al

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

32520

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

24,0 - 29,0

182,0

145,0

710,0

1

32521

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 31,0

182,0

203,0

790,0

2/0

32522

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 32,0

182,0

276,0

920,0

3/0

32523

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

28,0 - 34,0

182,0

348,0

990,0

4/0

32524

1 x 150

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

182,0

435,0

1110,0

300 kcmil

32525

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

283,0

435,0

1220,0

300 kcmil

32527

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

283,0

537,0

1370,0

350 kcmil

32526

1 x 185

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

182,0

537,0

1260,0

350 kcmil

32528

1 x 240

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

182,0

696,0

1480,0

500 kcmil

32529

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

283,0

696,0

1530,0

500 kcmil

32530

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

36,0 - 41,0

283,0

870,0

1820,0

600 kcmil

32531

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

40,0 - 45,0

394,0

1160,0

2220,0

750 kcmil

32532

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

43,0 - 48,0

394,0

1450,0

2570,0

1000 kcmil

32533

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

28,0 - 33,0

182,0

145,0

890,0

1

32534

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

30,0 - 35,0

182,0

203,0

970,0

2/0

32535

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

31,0 - 36,0

182,0

276,0

1120,0

3/0

32536

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

32,0 - 38,0

182,0

348,0

1210,0

4/0

32538

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

283,0

435,0

1420,0

300 kcmil

32537

1 x 150

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

182,0

435,0

1370,0

300 kcmil

32540

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

283,0

537,0

1570,0

350 kcmil

32539

1 x 185

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

182,0

537,0

1530,0

350 kcmil

32542

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

38,0 - 44,0

283,0

696,0

1830,0

500 kcmil

32541

1 x 240

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

38,0 - 44,0

182,0

696,0

1720,0

500 kcmil

32543

1 x 300

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

40,0 - 46,0

283,0

870,0

2070,0

600 kcmil

32544

1 x 400

rm / 35

24

12 / 20

5,5

2,5

43,0 - 49,0

394,0

1160,0

2460,0

750 kcmil

32545

1 x 500

rm / 35

24

12 / 20

5,5

2,5

46,0 - 52,0

394,0

1450,0

2890,0

1000 kcmil

32546

1 x 50

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

32,0 - 38,0

182,0

145,0

1120,0

1

32547

1 x 70

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

34,0 - 40,0

182,0

203,0

1270,0

2/0

32548

1 x 95

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

35,0 - 41,0

182,0

276,0

1380,0

3/0

32549

1 x 120

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

37,0 - 43,0

182,0

348,0

1530,0

4/0

32550

1 x 150

rm / 25

36

18 / 30

8

2,5

38,0 - 44,0

283,0

435,0

1720,0

300 kcmil

32551

1 x 1