NA2XS(F)2Y 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

izolovaný XLPE, hliníkové jádro, jednožilový, stíněný, podélně vodotěsný, PE plášť

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • XLPE izolovaný kabel středního napětí
  podle DIN VDE 0276-620 /
  HD 620 S2 / IEC 60502
 • Teplotní rozsah
  při pokládce až -20°C
 • Provozní teplota
  max. +90°C
 • Přípustná teplota při zkratu 
  (doba trvání zkratu max. 5 s)
  +250°C
 • Jmenovitá napětí
  U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
 • Provozní napětí, 50 Hz
  pro 6/10 kV = max. 12 kV
  pro 12/20 kV = max. 24 kV
  pro 18/30 kV = max. 36 kV
 • Zkušební napětí
  pro 6/10 kV = 21 kV
  pro 12/20 kV = 42 kV
  pro 18/30 kV = 63 kV
 • Minimální poloměr ohybu
  15x Ø kabelu
 • Proudová zatížitelnost
  viz "Technické informace"
Konstrukce
 • hliníkové jádro, vícedrátové
  podle DIN VDE 0295 tř. 2 /
  BS 6360 tř. 2 / IEC 60228 tř. 2
 • vnitřní vodivá vrstva
 • izolace žil ze zesítěného
  polyetylenu (XLPE),
  typ směsi DIX8
  podle HD 620 S2
 • vnější vodivá vrstva vytlačená
  a pevně svařená s izolací žíly
 • podélně vodotěsné, vodivé
  ovinutí páskou
 • stínění: opředení z Cu drátů s jednou
  nebo dvěma příčnými spirálami
 • podélně vodotěsné ovinutí páskou
 • vnější plášť z PE
  typ směsi DMP2
  podle HD 620 S2
 • barva pláště: černá
 • tloušťka stěny pláště
  jmenovitá hodnota 2,5 mm
Vlastnosti
 • materiály použité při výrobě
  neobsahují silikon a kadmium,
  ani látky omezující smáčivost laku
 • Pokyn k montáži
  Pro zaručení optimální provozní
  bezpečnosti je vytlačovaná vnější
  vodivá vrstva trvale pevně svařena
  s izolací. Proto doporučujeme při
  montáži používat loupací nástroj.
Poznámka
 • rm = kulaté jádro, vícedrátové
 • další typy a rozměry na vyžádání
 • červená cena se účtuje
  se sníženým rabatem
Použití
Pokládka většinou pro sítě EVU, ve vnitřních prostorech a v kabelových kanálech, ve venkovním prostředí, do země a do vody a také na kabelových lávkách u průmyslových zařízení, v rozvodnách a elektrárnách. Odolný PE plášť snáší při pokládání i za provozu silná mechanická namáhání. PE plášť však není odolný působení plamene podle DIN EN 60332-1-2. Díky vnitřní vodivé vrstvě mezi jádrem a XLPE izolací a pevně přilnavé vnější vodivé vrstvě k XLPE izolaci je zaručena konstrukce kabelu odolná vůči dílčím vnitřním výbojům s vysokou provozní bezpečností
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Provozní
napětí

max.

Jmenovité
napětí

kV

Tloušťka
stěny
izolace

mm

Průřez
stínění

mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost Al

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

32600

1 x 35

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

26,0

182,0

102,0

780,0

2

32601

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

28,0

182,0

145,0

850,0

1

32602

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

30,0

182,0

203,0

980,0

2/0

32603

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

31,0

182,0

276,0

1080,0

3/0

32604

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

32,0

182,0

348,0

1150,0

4/0

32605

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

34,0

283,0

435,0

1280,0

300 kcmil

32606

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

36,0

283,0

537,0

1420,0

350 kcmil

32607

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

38,0

283,0

696,0

1630,0

500 kcmil

32608

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

40,0

283,0

870,0

1950,0

600 kcmil

32609

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

44,0

394,0

1160,0

2350,0

750 kcmil

32610

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

47,0

394,0

1450,0

2780,0

1000 kcmil

32611

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

33,0

182,0

145,0

920,0

1

32612

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

34,0

182,0

203,0

1030,0

2/0

32613

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

36,0

182,0

276,0

1140,0

3/0

32614

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

37,0

182,0

348,0

1250,0

4/0

32615

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

39,0

283,0

435,0

1320,0

300 kcmil

32616

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

41,0

283,0

537,0

1570,0

350 kcmil

32617

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

43,0

283,0

696,0

1780,0

500 kcmil

32618

1 x 300

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

45,0

283,0

870,0

2100,0

600 kcmil

32619

1 x 400

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

48,0

394,0

1160,0

2480,0

750 kcmil

32620

1 x 500

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

52,0

394,0

1450,0

2900,0

1000 kcmil

32621

1 x 50

rm / 16

36

18 / 30

8

16

37,0

182,0

145,0

1250,0

1

32622

1 x 70

rm / 16

36

18 / 30

8

16

38,0

182,0

203,0

1500,0

2/0

32623

1 x 95

rm / 16

36

18 / 30

8

16

40,0

182,0

276,0

1700,0

3/0

32624

1 x 120

rm / 16

36

18 / 30

8

16

42,0

182,0

348,0

1800,0

4/0

32625

1 x 150

rm / 25

36

18 / 30