N2XY

silové kabely 0,6/1kV, schválené VDE, zvýšená proudová zatížitelnost

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Silový a ovládací kabel
  podle DIN VDE 0276-603 /
  HD 603 S1 / IEC 60502
 • Teplotní rozsah
  při flexibilním použitíí -5°C až +50°C
  při pevném uložení -40°C až +70°C
 • Přípustná provozní teplota
  jádra +90°C
 • Přípustná teplota při zkratu
  (doba trvání zkratu max. 5 s)
  +250°C
 • Jmenovité napětí
  U0/U 0,6/1 kV
 • Zkušební napětí
  4 kV
 • Max. přípustné namáhání v tahu
  pomocí tažné punčošky na jádru
  50 N/mm2
 • Minimální poloměr ohybu
  pro jednožilové kabely 15x Ø kabelu
  pro vícežilové kabely 12x Ø kabelu
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jedno nebo vícedrátové
  podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 /
  BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2 /
  IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2 
 • izolace žil ze zesítěného polyetylenu (VPE)
  typ směsi DIX3
  podle HD 603 S1
 • značení žil podle 
  DIN VDE 0293-308 / 0276-603
 • žíly koncentricky stočeny v polohách
 • vnější plášť z PVC
  typ směsi DMV6/DMP2
  podle HD 603 S1
 • barva pláště: černá
Vlastnosti

 

 • materiály použité při výrobě
  neobsahují silikon a kadmium,
  ani látky omezující smáčivost laku

  Zkoušky
   
 • samozhášivý a oheň nešířící
  podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
  DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
Nejvyšší přípustná napětí
 • stejnosměrné systémy 1,8 kV
 • střídavé systémy
  - jednofázové systémy
  obě vnější žíly izolované 1,4 kV
  - jednofázové systémy
  jedna vnější žíla uzemněná 0,7 kV
 • třífázový systém: 1,2 kV
Poznámka
 • re = kulaté jádro, jednodrátové
  rm = kulaté jádro, vícedrátové
  sm = sektorové jádro, vícedrátové
 • provedení J = se zel-žlu ochrannou žílou
  provedení O = bez zel-žlu ochranné žíly
Použití
Silové kabely pro energetické rozvody k instalaci do země, do vody, do venkovního prostředí, do betonu, do vnitřních prostorů a kabelových kanálů, pro elektrárny, průmysl, rozvodny a také místní sítě, pokud se nepředpokládá jejich mechanické poškození. Vzhledem k přípustné provozní teplotě jádra +90°C je povolena zvýšená proudová zatížitelnost oproti silovým kabelům pro energetické rozvody s PVC izolací.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Provedení J

Obj. č.

Č. AWG

Provedení O

Obj. č.

Č. AWG

1 x 16

re

11,5

154,0

242,0

32850

6

-

32862

6

-
1 x 25

rm

12,5

240,0

362,0

32851

4

-

32863

4

-
1 x 35

rm

13,5

336,0

470,0

32852

2

-

32864

2

-
1 x 50

rm

15,5

480,0

620,0

32853

1

-

32865

1

-
1 x 70

rm

17,0

672,0

805,0

32854

2/0

-

32866

2/0

-
1 x 95

rm

19,0

912,0

1108,0

32855

3/0

-

32867

3/0

-
1 x 120

rm

20,5

1152,0

1360,0

32856

4/0

-

32868

4/0

-
1 x 150

rm

23,0

1440,0

1670,0

32857

300 kcmil

-

32869

300 kcmil

-
1 x 185

rm

25,5

1776,0

2050,0

32858

350 kcmil

-

32870

350 kcmil

-
1 x 240

rm

28,5

2304,0

2635,0

32859

500 kcmil

-

32871

500 kcmil

-
1 x 300

rm

30,0

2880,0

3200,0

32860

600 kcmil

-

32872

600 kcmil

-
1 x 400

rm

34,0

3840,0

4150,0

32861

750 kcmil

-

32873

750 kcmil

-
4 x 16

rm

21,5

614,0

1042,0

32874

6

-

32884

6

-
4 x 25

rm

26,0

960,0

1640,0

32875

4

-

32885

4

-
4 x 35

rm

27,5

1344,0

1760,0

32876

2

-

32886

2

-
4 x 50

sm

30,0

1920,0

2350,0

32877

1

-

32887

1

-
4 x 70

sm

34,0

2688,0

3100,0

32878

2/0

-

32888

2/0

-
4 x 95

sm

39,0

3648,0

4250,0

32879

3/0

-

32889

3/0

-
4 x 120

sm

42,5

4608,0

5300,0

32880

4/0

-

32890

4/0

-
4 x 150

sm

47,5

5760,0

6400,0

32881

300 kcmil

-

32891

300 kcmil

-
4 x 185

sm

52,0

7104,0

8500,0

32882

350 kcmil

-

32892

350 kcmil

-
4 x 240

sm

58,0

9216,0

11000,0

32883

500 kcmil

-

32893

500 kcmil

-