N2XSEY 3 x ... 6/10 kV

izolovaný XLPE, stíněný, měděné jádro, PVC plášť

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Třížilový XLPE izolovaný
  kabel pro střední napětí 
  podle DIN VDE 0276 / IEC 60502
 • Teplotní rozsah
  při pokládání -5°C
 • Provozní teplota
  max. +90°C
 • Přípustná teplota při zkratu 
  (doba trvání zkratu max. 5 s)
  jádro +250°C
  stínění +350°C
 • Jmenovité napětí
  U0/U 6/10 kV
 • Provozní napětí
  max. 12 kV
 • Zkušební napětí
  15 kV
 • Stejnosměrné zkušební napětí
  48 kV
 • Minimální poloměr ohybu
  15x Ø kabelu
 • Požadavky zkoušek
  podle DIN VDE 0276 / IEC 60502
Konstrukce
 • měděné jádro holé, vícedrátové
  podle DIN VDE 0295 tř .2 /
  BS 6360 tř. 2 / IEC 60228 tř. 2
 • vnitřní vodivá vrstva
 • izolace žil ze zesítěného
  polyetylenu (XLPE)
 • vnější vodivá vrstva vytlačená a pevně
  svařená s XLPE izolací
 • ovinutí vodivou páskou
 • stínění: opředení z Cu drátů s jednou
  nebo dvěma příčnými spirálami
 • 3 žíly stočeny dohromady
 • společné vytlačené opláštění žil
 • vnější plášť z PVC
  typ směsi DMV6
  podle HD 620 S2
 • barva pláště: červená
Vlastnosti

 

 • materiály použité při výrobě
  neobsahují silikon a kadmium,
  ani látky omezující smáčivost laku
 • Pokyn k montáži
  Vnitřní vodivá vrstva, izolace žíly
  a vnější vodivá vrstva se vytlačují
  společně v jedné operaci a jsou
  proto vzájemně pevně spojeny.
  Proto při montáži doporučujeme
  použití loupacího nástroje.

  Zkoušky
   
 • samozhášivý a oheň nešířící
  podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
  DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
Poznámka
 • rm = kulaté jádro, více drátové
 • v tabulce uvedené hodnoty proudové
  zatížitelnosti při pokládce do země se
  vztahují k měrnému odporu půdy 1 Kxm/W,
  k hloubce položení 0,7 m,
  teplotě země 20°C,
  stupni zatížení 0,7
 • přepočítací koeficient pro pokládání
  do země, zejména pro sdružování
  do svazků a jiné požadavky je možné
  zjistit v DIN VDE 0276-1000
 • v tabulce uvedené hodnoty proudové
  zatížitelnosti při pokládání do vzduchu
  ve venkovním prostředí se vztahují
  k teplotě vzduchu 30°C, stupni zatížení 1,0
 • přepočítací koeficienty pro pokládání
  ve vzduchu: 
  teplota vzduchu/přepočítací koeficient
  15°C/1,12; 20°C/1,08; 25°C/1,04;
  30°C/1,0; 35°C/0,96; 40°C/0,91;
  45°C/0,87; 50°C/0,82. 
 • červená cena se vyúčtuje
  se sníženým rabatem
Použití
Ve vnitřních prostorech a v kabelových kanálech, ve venkovním prostředí při chráněné pokládce a také na lávkách pro průmyslová zařízení, rozvodny a elektrárny. Omezené použití při pokládce do země, neboť by v důsledku silných mechanických zatížení mohlo dojít k poškození vnějšího PVC pláště. Díky vnitřní vodivé vrstvě mezi jádrem a XLPE izolací a pevně ulpívající vnější vodivé vrstvě na XLPE izolaci je zaručena konstrukce kabelu s vysokou provozní spolehlivostí, odolného vůči vnitřním dílčím výbojům.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Tloušťka
stěny
izolace

mm

Průřez
stínění

mm²

Tloušťka
stěny pláště

Jmenovitá hodnota

mm

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

34339

3 x 25

rm / 16

3,4

16

2,5

43,0

1046,0

2850,0

4

34340

3 x 35

rm / 16

3,4

16

2,5

48,0

1210,0

3300,0

2

34341

3 x 50

rm / 16

3,4

16

2,5

50,0

1670,0

3750,0

1

34342

3 x 70

rm / 16

3,4

16

2,6

54,0

2250,0

4650,0

2/0

34343

3 x 95

rm / 16

3,4

16

2,8

58,0

2995,0

5700,0

3/0

34344

3 x 120

rm / 16

3,4

16

2,9

61,0

3715,0

6700,0

4/0

34345

3 x 150

rm / 25

3,4

25

3

65,0

4635,0

7900,0

300 kcmil

34346

3 x 185

rm / 25

3,4

25

3,1

68,0

5645,0

9200,0

350 kcmil

34347

3 x 240

rm / 25

3,4

25

3,3

74,0

7274,0

11450,0

500 kcmil

34348

3 x 300

rm / 25

3,4

25

3,3

79,0

9160,0

14450,0

600 kcmil