N2XH-FE 180/E 90

Bezpečnostní kabel, bezhalogenový, 0,6/1 kV, se zlepšeným chováním při požáru

Fotografie výrobku
Technická data
 • Bezhalogenový bezpečnostní kabel
  se zlepšeným chováním při požáru
  podle DIN VDE 0266
 • Teplotní rozsah
  -30°C až +70°C
 • Přípustná provozní teplota
  jádra +90°C
 • Jmenovité napětí
  U0/U 0,6/1 kV
 • Zkušební napětí
  4000 V
 • Minimální poloměr ohybu
  12x Ø kabelu
 • Hodnoty požárního zatížení
  viz "Technické informace"
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jedno nebo vícedrátové
  podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 /
  BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2 /
  IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
 • izolace žil se zesítěným polyetylenem, 
  typ směsi 2XI1
  podle DIN VDE 0276-604
 • značení žil podle
  DIN VDE 0293-308 / 0276-604
 • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil 
 • žíly stočeny v polohách
 • společné opláštění žil, bezhalogenová
  výplňová směs, nalisovaná
 • vnější plášt z termoplastického,
  bezhalogenového polyolefinu,
  oheň nešířící
 • barva pláště: oranžová
       Zkoušky
 • požární zkouška podle
  DIN VDE 0482-332-3 / BS 4066-3 /
  DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
 • korozivita od plynů hoření
  podle DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
 • nepřítomnost halogenů podle
  DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
 • hustota kouře podle
  DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
  DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Vlastnosti
 • bezhalogenový, žádné uvolňování
  korozivních a toxických plynů
 • obtížně hořlavý a vznětlivý
 • samozhášivý a oheň nešířící
 • žádné šíření požáru a proto požárně bezpečný
 • nízký vývin kouřových plynů, malé zakouření únikových cest a omezení prací při hasení
 • toxicky nezávadný
 • žádné samovznícení
 • zachování funkce při zvýšeném proudovém zatížení
 • FE 180: zachování izolace
  po dobu 180 minut. Zkouška dle
  DIN VDE 0472 část 814 ≙ IEC 60331.
  Zachování izolace
  při přímém působení plamene
  po zkušební dobu 180 minut.
 • E 90: zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů po dobu min. 90 minut
  a splnění požadavků technických směrnic
  požární ochrany
  (doplněk 1 k DIN VDE 0108 část 1).
  Zkouška podle DIN 4102-12.
  Zachování funkčnosti po dobu 90 minut
  má zajistit zachování funkčnosti čerpacích
  stanic pro zásobování vodou k hašení, zařízení
  pro odvětrání kouře a tepla z bezpečnostních schodišť a vnitřních prostorů, výtahových šachet
  a strojoven výtahů, lůžkových výtahů v nemocnicích a požárních výtahů.
Poznámka
 • re = kulaté jádro, jednodrátové
  rm = kulaté jádro, vícedrátové
Použití
Všude tam, kde se kvůli vysokým věcným koncentracím musí v případě požáru chránit lidské životy a materiální hodnoty, např. v průmyslových zařízeních, elektrárnách, komunálních zařízeních, hotelích, na letištích, v metru, v nemocnicích a poliklinikách (DIN VDE 0107), v obchodních domech, centrech pro elektronické zpracování dat, v divadlech, kinech, ve výškových budovách, veřejných shromaždištích, školách atd. (DIN VDE 0108), v hornictví, v pobřežních zařízeních, v řídících centrálách, dopravní technice, zařízeních nouzového napájení a poplachových zařízeních. Kabely jsou vhodné pro pevné instalace v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, pod omítku, do omítky a na omítku a také do zdiva a do betonu. Jsou také vhodné pro uložení ve venkovním prostředí a do země v trubkách. Uložení do trubek je přípustné v případě, že jsou učiněna taková opatření, aby v trubkách nedocházelo ke hromadění vody.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

52534

1 x 16   rm

11,5

154,0

250,0

6

52535

1 x 25   rm

13,0

240,0

360,0

4

52536

1 x 35   rm

14,0

336,0

460,0

2

52537

1 x 50   rm

15,5

480,0

610,0

1

52538

1 x 70   rm

17,5

672,0

840,0

2/0

52539

1 x 95   rm

19,5

912,0

1120,0

3/0

52540

1 x 120   rm

21,5

1152,0

1390,0

4/0

52541

1 x 150   rm

23,5

1440,0

1690,0

300 kcmil

52542

1 x 185   rm

25,5

1776,0

2090,0

350 kcmil

52899

1 x 240   rm

28,5

2304,0

2660,0

500 kcmil

52543

1 x 300   rm

31,0

2880,0

3350,0

600 kcmil

52544

1 x 400   rm

34,5

3840,0

4230,0

750 kcmil

52545

2 x 1,5   re

14,5

29,0

270,0

16

52546

2 x 2,5   re

15,5

48,0

310,0

14

52547

2 x 4   re

16,5

77,0

370,0

12

52548

2 x 6   re

17,5

115,0

440,0

10

52549

2 x 10   rm

19,5

192,0

600,0

8

52550

2 x 16   rm

21,0

307,0

780,0

6

52551

2 x 25   rm

23,5

480,0

1100,0

4

52552

2 x 35   rm

26,5

672,0

1400,0

2

52553

2 x 50   rm

30,0

960,0

1830,0

1

52554

2 x 70   rm

33,0

1344,0

2420,0

2/0

52555

2 x 95   rm

37,5

1824,0

3240,0

3/0

52556

2 x 120   rm

41,0

2304,0

3940,0

4/0

52557

3 x 1,5   re

15,0

43,0

260,0

16

52558

3 x 2,5   re

16,0

72,0

350,0

14

52559

3 x 4   re

17,0

115,0

420,0

12

52560

3 x 6   re

18,0

173,0

520,0

10

52561

3 x 10   rm

20,5

288,0

710,0

8

52562

3 x 16   rm

22,5

461,0

950,0

6

52563

3 x 25   rm

26,0

720,0

1370,0

4

52572

3 x 35 / 16   rm

29,5

1162,0

1950,0

2

52564

3 x 35   rm

28,0

1008,0

1750,0

2

52565

3 x 50   rm

32,0

1440,0

2310,0

1

52573

3 x 50 / 25   rm

33,5

1680,0

2640,0

1

52566

3 x 70   rm

35,5

2016,0

3100,0

2/0

52574

3 x 70 / 35   rm

37,0

2352,0

3520,0

2/0

52567

3 x 95   rm

40,5

2736,0

4180,0

3/0

52575

3 x 95 / 50   rm

42,0

3216,0

4710,0

3/0

52576

3 x 120 / 70   rm

46,5

4128,0

5910,0

4/0

52568

3 x 120   rm

44,0

3456,0

5130,0

4/0

52577

3 x 150 / 70   rm

50,0

4992,0

6970,0

300 kcmil

52569

3 x 150   rm

48,5

4320,0

6260,0

300 kcmil

52578

3 x 185 / 95   rm

55,5

6240,0

8750,0

350 kcmil

52570

3 x 185   rm

53,0

5328,0

7720,0

350 kcmil

52579

3 x 240 / 120   rm

61,5

8064,0

11180,0

500 kcmil

52571

3 x 240   rm

59,5

6912,0

9990,0

500 kcmil