N2XH-FE 180/E 30

Bezpečnostní kabel, bezhalogenový, 0,6/1kV, se zlepšeným chováním v případě požáru

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Bezhalogenový bezpečnostní kabel
  se zlepšeným chováním v případě požáru podle DIN VDE 0266
 • Teplotní rozsah
  -30°C až +70°C
 • Přípustná provozní teplota
  jádra +90°C
 • Jmenovité napětí
  U0/U 0,6/1 kV
 • Zkušební napětí
  4000 V
 • Minimální poloměr ohybu
  15x Ø kabelu
 • Hodnoty požárního zatížení
  viz "Technické informace"
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jedno nebo vícedrátové
  podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 /
  BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2 /
  IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
 • izolace žil ze zesítěného polyetylénu,
  typ směsi 2XI1
  podle DIN VDE 0276-604
 • značení žil podle
  DIN VDE 0293-308 / 0276-604
 • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
 • žíly stočeny v polohách
 • společné obalení žil, bezhalogenová
  výplňová směs, nalisovaná  
 • vnější plášť z termoplastického,
  bezhalogenového polyolefinu, oheň nešířícího
 • barva pláště: oranžová
Zkoušky
 • požární zkouška podle
  DIN VDE 0482-332-3 / BS 4066-3 /
  DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
 • korozivita od plynů hoření
  podle DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
 • nepřítomnost halogenů podle
  DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
 • hustota kouře podle
  DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
  DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Vlastnosti
 • bezhalogenový, žádné uvolňování
  korozivních a toxických plynů
 • obtížně hořlavý a obtížně zápalný
 • samozhášivý a nehořlavý
 • žádné šíření požáru, proto požárně bezpečný
 • nízký vývin kouřových plynů, malé
  omezování možností úniku
  a hasebního zásahu nedojde k zakouření únikových cest a k omezení prací při hašení
 • toxikologicky nezávadný
 • žádné samovznícení
 • zachování funkce při zvýšeném proudovém zatížení
 • FE 180: zachování izolace
  po dobu 180 minut. Zkouška podle
  DIN VDE 0472-814 ≙ IEC 60331.
  Zachování izolace
  při přímém působení plamene
  po zkušební dobu 180 minut.
 • E 30: zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů minimálně 30 minut
  a splnění požadavků technických směrnic
  požární ochrany
  (příloha k DIN VDE 0108 část 1)
  Zkouška dle DIN 4102-12.
  Zachování funkčnosti na dobu 30 minut musí být zajištěno tehdy, pokud mají být zachráněni lidé nebo zvířata z hořící budovy. Těchto 30 minut zajišťuje zachování funkčnosti výstražných požárních systémů, bezpečnostního a náhradního osvětlení, osobních výtahů s evakuačními obvody, avšak s výjimkou kabelů, které se nacházejí uvnitř výtahových šachet nebo strojoven výtahů.
Poznámka
 • re = kulaté jádro, jednodrátové
  rm = kulaté jádro, vícedrátové
Použití
Všude tam, kde se kvůli vysoké koncentraci věcných hodnot musí v případě požáru chránit lidské životy a materiální hodnoty, např. v průmyslových zařízeních, elektrárnách, komunálních zařízeních, hotelích, na letištích, v metru, v nemocnicích a poliklinikách (DIN VDE 0107), v obchodních domech, centrech pro elektronické zpracování dat, v divadlech, kinech, ve výškových budovách, veřejných shromaždištích, školách atd. (DIN VDE 0108), v hornictví, v pobřežních zařízeních, v řídících centrálách, dopravní technice, zařízeních nouzového napájení a poplachových zařízeních. Kabely jsou vhodné pro pevné instalace v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, pod omítku, do omítky a na omítku a také do zdiva a do betonu. Jsou také vhodné pro uložení ve venkovním prostředí a do země v trubkách. Uložení do trubek je přípustné v případě, že jsou učiněna taková opatření, aby v trubkách nedocházelo ke shromažďování vody.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

52058

1 x 4   re

8,0

38,0

155,0

12

52059

1 x 6   re

9,0

58,0

190,0

10

52060

1 x 10   re

10,0

96,0

215,0

8

52061

1 x 16   re

10,5

154,0

240,0

6

52062

1 x 25   rm

13,0

240,0

380,0

4

52063

1 x 35   rm

14,0

336,0

460,0

2

52064

1 x 50   rm

15,5

480,0

590,0

1

52065

1 x 70   rm

17,5

672,0

820,0

2/0

52066

1 x 95   rm

19,5

912,0

1090,0

3/0

52067

1 x 120   rm

21,0

1152,0

1350,0

4/0

52068

1 x 150   rm

23,0

1440,0

1650,0

300 kcmil

52069

1 x 185   rm

25,0

1776,0

2030,0

350 kcmil

52070

1 x 240   rm

29,0

2304,0

2590,0

500 kcmil

52071

2 x 1,5   re

11,5

29,0

170,0

16

52072

2 x 2,5   re

12,0

48,0

190,0

14

52073

2 x 4   re

13,0

77,0

260,0

12

52074

2 x 6   re

14,0

115,0

310,0

10

52075

2 x 10   re

15,5

192,0

430,0

8

52076

2 x 16   re

17,5

307,0

600,0

6

52077

2 x 25   rm

22,0

480,0

930,0

4

52078

3 G 1,5   re

12,0

43,0

170,0

16

52079

3 G 2,5   re

12,5

72,0

220,0

14

52080

3 G 4   re

13,5

115,0

290,0

12

52081

3 G 6   re

14,5

173,0

370,0

10

52082

3 G 10   re

16,5

288,0

530,0

8

52083

3 G 16   re

18,5

461,0

760,0

6

52084

3 G 25   rm

23,5

720,0

1160,0

4

52088

3 G 25 / 16   rm

22,5

874,0

1430,0

4

52085

3 G 35   rm

26,0

1080,0

1560,0

2

52089

3 G 35 / 16   rm

28,0

1162,0

1810,0

2

52086

3 G 50   rm

29,0

1440,0

2030,0

1

52090

3 G 50 / 25   rm

32,0

1680,0

2340,0

1

52087

3 G 70   rm

34,0

2016,0

2890,0

2/0

52091

3 G 70 / 35   rm

35,0

2352,0

3190,0

2/0

52092

3 G 95 / 50   rm

40,0

3216,0

4350,0

3/0

52093

3 G 120 / 70   rm

45,0

4128,0

5550,0

4/0

52094

3 G 150 / 70   rm

48,5

4992,0

6560,0

300 kcmil

52095

3 G 185 / 95   rm

54,0