N2XCH-FE 180/E 90

Bezpečnostní kabel, bezhalogenový, 0,6/1 kV, se zlepšeným chováním při požáru

Fotografie výrobku
Technická data
 • Bezhalogenový bezpečnostní kabel
  se zlepšeným chováním při požáru
  podle DIN VDE 0266
 • Teplotní rozsah
  -30°C až +70°C
 • Přípustná provozní teplota
  jádra +90°C
 • Jmenovité napětí
  U0/U 0,6/1 kV
 • Zkušební napětí
  4000 V
 • Minimální poloměr ohybu
  12x Ø kabelu
 • Hodnoty požárního zatížení
  viz "Technické informace"
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jedno nebo vícedrátové
  podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 /
  BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2 /
  IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
 • izolace žil ze zesítěného
  polyetylenu,
  typ směsi 2XI1
  podle DIN VDE 0276-604
 • značení žil podle
  DIN VDE 0293-308 / 0276-604
 • žíly stočeny v polohách
 • společné opláštění žil, bezhalogenová
  výplňová směs, nalisovaná
 • koncentrický vodič z holých
  Cu drátů s Cu spirálou
 • vnější plášt z termoplastického,
  bezhalogenového polyolefinu,
  oheň nešířící
 • barva pláště: oranžová

  Zkoušky
   
 • požární zkouška podle
  DIN VDE 0482-332-3 / BS 4066-3 /
  DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
 • korozivita od plynů hoření
  podle DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
 • nepřítomnost halogenů podle 
  DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
 • hustota kouře podle
  DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
  DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Vlastnosti
 • bezhalogenový, žádné uvolňování
  korozivních a toxických plynů
 • obtížně hořlavý a vznětlivý
 • samozhášivý a ohni odolný
 • žádné šíření požáru a proto požárně bezpečný
 • nízký vývin kouřových plynů, malé zakouření únikových cest a omezení prací při hasení
 • toxicky nezávadný
 • žádné samovznícení
 • zachování funkce při zvýšeném
  proudovém zatížení
 • FE 180: zachování izolace
  po dobu 180 minut. Zkouška podle
  DIN VDE 0472 část 814 ≙ IEC 60331.
  Zachování izolace
  při přímém působení plamene
  po zkušební dobu 180 minut.
 • E 90: zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů po dobu min. 90 minut
  a splnění požadavků technických směrnic
  požární ochrany
  (doplněk 1 k DIN VDE 0108 část 1).
  Zkouška podle DIN 4102-12.
  Zachování funkčnosti po dobu 90 minut
  má zajistit zachování fukčnosti čerpacích
  stanic pro zásobování vodou k hašení, zařízení
  pro odvětrání kouře a tepla z bezpečnostních schodišť a vnitřních prostorů, výtahových šachet
  a strojoven výtahů, výtahů pro lůžka
  v nemocnicích a požárních výtahů.
Poznámka
 • re = kulaté jádro, jednodrátové
  rm = kulaté jádro, vícedrátové
Použití
Všude tam, kde se musí kvůli vysokým věcným koncentracím v případě požáru chránit lidské životy a materiální hodnoty, např. v průmyslových zařízeních, elektrárnách, komunálních zařízeních, hotelích, na letištích, v metru, v nemocnicích a poliklinikách (DIN VDE 0107), v obchodních domech, centrech pro elektronické zpracování dat, v divadlech, kinech, ve výškových budovách, veřejných shromaždištích, školách atd. (DIN VDE 0108), v hornictví, v pobřežních zařízeních, v řídících centrálách, dopravní technice, zařízeních nouzového napájení a poplachových zařízeních. Kabely jsou vhodné pro pevné instalace v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, pod omítku, do omítky a na omítku a také do zdiva a do betonu. Jsou také vhodné pro uložení ve venkovním prostředí a do země v trubkách. Uložení do trubek je přípustné v případě, že jsou učiněna taková opatření, aby v trubkách nedocházelo k hromadění vody.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

52771

3 x 1,5 / 1,5   re

16,5

66,0

330,0

16

52772

3 x 2,5 / 2,5   re

17,5

104,0

400,0

14

52773

3 x 4 / 4   re

18,5

161,0

480,0

12

52774

3 x 6 / 6   re

20,0

240,0

600,0

10

52775

3 x 10 / 10   rm

22,0

408,0

840,0

8

52776

3 x 16 / 16   rm

24,5

643,0

1130,0

6

52777

3 x 25 / 16   rm

28,0

902,0

1560,0

4

52778

3 x 35 / 16   rm

30,5

1190,0

1960,0

2

52779

3 x 50 / 25   rm

34,0

1723,0

2610,0

1

52780

3 x 70 / 35   rm

37,5

2410,0

3500,0

2/0

52781

3 x 95 / 50   rm

43,0

3296,0

4700,0

3/0

52782

3 x 120 / 70   rm

48,0

4236,0

5880,0

4/0

52783

3 x 150 / 70   rm

52,0

4992,0

7300,0

300 kcmil

52784

3 x 185 / 95   rm

57,5

6383,0

8760,0

350 kcmil

52785

3 x 240 / 120   rm

63,5

8242,0

11280,0

500 kcmil

52786

4 x 1,5 / 1,5   re

17,5

81,0

390,0

16

52787

4 x 2,5 / 2,5   re

19,0

128,0

470,0

14

52788

4 x 4 / 4   re

20,0

200,0

570,0

12

52789

4 x 6 / 6   re

21,5

297,0

720,0

10

52790

4 x 10 / 10   rm

24,0

504,0

1010,0

8

52791

4 x 16 / 16   rm

26,5

796,0

1370,0

6

52792

4 x 25 / 16   rm

30,5

1142,0

1940,0

4

52793

4 x 35 / 16   rm

33,0

1526,0

2420,0

2

52794

4 x 50 / 25   rm

37,5

2203,0

3240,0

1

52795

4 x 70 / 35   rm

41,5

3082,0

4360,0

2/0

52796

4 x 95 / 50   rm

47,5

4208,0

5900,0

3/0

52797

4 x 120 / 70   rm

52,5

5388,0

7340,0

4/0

52798

4 x 150 / 70   rm

57,5

6540,0

8840,0

300 kcmil

52799

4 x 185 / 95   rm

63,5

8159,0

11020,0

350 kcmil

52800

4 x 240 / 120   rm

70,0

10546,0

14140,0

500 kcmil

52801

7 x 1,5 / 2,5   re

20,5

133,0

520,0

16

52805

7 x 2,5 / 2,5   re

22,0

200,0

630,0

14

52802

12 x 1,5 / 2,5   re

26,0

205,0

770,0

16

52806

12 x 2,5 / 4   re

28,0

334,0

950,0

14

52803

24 x 1,5 / 6   re

35,0

413,0

1380,0

16

52807

24 x 2,5 / 10   re

37,5

696,0

1750,0

14

52804

30 x 1,5 / 6   re

37,0

499,0

1630,0

16

52808

30 x 2,5 / 10   re

39,5

840,0

2080,0

14