N2XCH-FE 180/E 30

Bezpečnostní kabel, bezhalogenový, 0,6/1 kV, se zlepšeným chováním v případě požáru

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Bezhalogenový kabel
  se zlepšeným chováními při požáru
  podle DIN VDE 0266
 • Teplotní rozsah
  -30°C až +70°C
 • Přípustná provozní teplota
  jádra +90°C
 • Jmenovité napětí
  U0/U 0,6/1 kV
 • Zkušební napětí
  4000 V
 • Minimální poloměr ohybu
  15x Ø kabelu
 • Hodnoty požárního zatížení
  viz "Technické informace"
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jedno nebo vícedrátové
  podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2 /
  BS 6360 tř. 1 nebo tř. 2 /
  IEC 60228 tř. 1 nebo tř. 2
 • izolace žíl ze zesítěného polyetyénu,
  typ směsi 2XI1
  podle DIN VDE 0276-604
 • značení žil podle
  DIN VDE 0293-308 / 0276-604
 • žíly stočeny v polohách
 • společné opláštění žil olisováním,
  bezhalogenová výplňová směs
 • koncentrický vodič z holých Cu drátů
  s přídržnou měděnou spirálou
 • vnější plášť z termoplastického,
  bezhalogenové, oheň nešířícího 
  polyolefinu,
 • barva pláště: oranžová

  Zkoušky
   
 • požární zkouška podle
  DIN VDE 0482-332-3 / BS 4066-3 /
  DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
 • korozivita od plynů hoření
  podle DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
 • nepřítomnost halogenů podle
  DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
 • hustota kouře podle
  DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
  DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Vlastnosti
 • bezhalogenový, žádné uvolňování
  korozivních a toxických plynů
 • obtížně hořlavý a zápalný
 • samozhášivý a nehořlavý
 • žádné šíření požáru a proto požárně
  bezpečný
 • nízký vývin kouřových plynů
 • toxicky nezávadný
 • žádné samovznícení
 • zachování funkce při zvýšeném
  proudovém zatížení
 • FE 180: zachování izolace
  po dobu 180 minut. Zkouška podle
  DIN VDE 0472-814 ≙ IEC 60331.
  Zachování izolace
  při přímém působení plamene
  po zkušební dobu 180 minut.
 • E 30: zachování funkčnosti
  elektrických kabelových systémů
  po dobu minimálně 30 minut
  a splnění požadavků technických
  směrnic požární ochrany
  (doplněk 1 k DIN VDE 0108-1).
  Zkouška podle DIN 4102-12.
 • Zachování funkčnosti po dobu 30 minut
  má zajistit zachování fukčnosti výstražných požárních systémů, bezpečnostního
  a náhradního osvětlení, osobních výtahů
  s evakuačními obvody, avšak s výjimkou
  kabelů, které se nacházejí uvnitř
  výtahových šachet a strojoven výtahů.
Poznámka
 • re = jádro kulaté, jednodrátové
  rm = jádro kulaté, vícedrátové
Použití
Všude tam, kde se kvůli vysoké koncentraci věcných hodnot musí v případě požáru zabránit škodám na lidských životech a materiálu. Jsou vhodné pro ukládání ve venkovním prostředí a do země v trubkách. Uložení do trubek je přípustné v případě, že jsou učiněna taková opatření, aby v trubkách nedocházelo k hromadění vody.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

52098

2 x 1,5 / 1,5   re

13,0

52,0

200,0

16

52099

2 x 2,5 / 2,5   re

14,0

80,0

250,0

14

52100

2 x 4 / 4   re

15,0

123,0

310,0

12

52101

2 x 6 / 6   re

16,0

182,0

400,0

10

52102

2 x 10 / 10   re

17,5

312,0

570,0

8

52103

3 x 1,5 / 1,5   re

13,0

66,0

220,0

16

52104

3 x 2,5 / 2,5   re

14,0

104,0

270,0

14

52105

3 x 4 / 4   re

15,5

161,0

360,0

12

52106

3 x 6 / 6   re

16,5

240,0

470,0

10

52107

3 x 10 / 10   re

18,5

408,0

680,0

8

52108

3 x 16 / 16   re

21,0

643,0

960,0

6

52109

3 x 25 / 16   rm

25,5

902,0

1390,0

4

52110

3 x 35 / 16   rm

29,0

1190,0

1720,0

2

52111

3 x 50 / 25   rm

31,5

1723,0

2320,0

1

52112

3 x 70 / 35   rm

36,5

2410,0

3260,0

2/0

52113

3 x 95 / 50   rm

40,0

3296,0

4310,0

3/0

52114

3 x 120 / 70   rm

46,0

4236,0

5520,0

4/0

52115

3 x 150 / 70   rm

50,5

5100,0

6620,0

300 kcmil

52116

3 x 185 / 95   rm

55,0

6383,0

8180,0

350 kcmil

52117

3 x 240 / 120   rm

61,5

8242,0

10620,0

500 kcmil

52118

4 x 1,5 / 1,5   re

15,0

81,0

260,0

16

52119

4 x 2,5 / 2,5   re

16,0

128,0

310,0

14

52120

4 x 4 / 4   re

17,0

200,0

420,0

12

52121

4 x 6 / 6   re

18,0

297,0

540,0

10

52122

4 x 10 / 10   re

20,0

504,0

800,0

8

52123

4 x 16 / 16   re

22,5

796,0

1150,0

6

52124

4 x 25 / 16   rm

28,0

1142,0

1670,0

4

52125

4 x 35 / 16   rm

30,5

1526,0

2160,0

2

52126

4 x 50 / 25   rm

32,0

2203,0

2860,0

1

52127

4 x 70 / 35   rm

39,5

3082,0

3980,0

2/0

52128

4 x 95 / 50   rm

43,5

4208,0

5300,0

3/0

52129

4 x 120 / 70   rm

49,5

5388,0

6740,0

4/0

52130

4 x 150 / 70   rm

55,5

6558,0

8210,0

300 kcmil

52131

4 x 185 / 95   rm

60,0

8159,0

10200,0

350 kcmil

52132

4 x 240 / 120   rm

68,0

10546,0

12900,0

500 kcmil

52133

7 x 1,5 / 2,5   re

16,5

133,0

360,0

16

52134

30 x 1,5 / 6   re

29,0

499,0

1070,0

16