N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, XLPE izolace, medené jádro, jednožilový, stínený, podélne vodotesný, PE plášt