NYCWY
Silový kabel 0,6/1kV, s koncentrickým vodičem, schválený VDE