JE-H(St)HRH

Bd kabel pro požární signalizaci, FE 180/E 30 až E 90, bezhalogenový

Fotografie výrobku
Technická data
 • Speciální materiál izolace a pláště 
  v souladu s DIN VDE 0815
 • Odpor smyčky
  max. 73 Ohm/km
 • Teplotní rozsah
  při flexibilním použití -5°C  až  +50°C
  při pevném uložení -30°C  až  +70°C
 • Provozní špičkové napětí max. 225 V
  (ne pro účely silnoproudé instalace)
 • Zkušební napětí
  žíla/žíla 500 V
  žíla/stínění 2000 V
 • Provozní kapacita při 800 Hz
  max. 120 nF/km
 • Minimální poloměr ohybu
  6x Ø kabelu
 • Hodnoty požárního zatížení
  viz "Technické informace"
Konstrukce
 • měděné jádro holé, jednodrátové
 • izolace žil ze zesítěného
  polymeru, typ směsi HI1
  se slídovou páskou, oheň nešířící
 • značení žil pomocí kroužků
  a skupin kroužků podle DIN VDE 0815  
 • žíly stočeny do páru, každé 4 páry do
  svazku, více svazků stočeno v polohách
 • značení svazků pomocí značících spirál
 • ovinutí skleněnými vlákny
 • stínění z plastem kašírované Al fólie
 • příložný drát průměr 0,8 mm
 • společné opláštění (vnitřní plášť),
  oheň nešířící polyolefinová směs, HM3
  podle DIN VDE 0207-24
 • stínění opletením z pozinkovaných
  ocelových drátů
 • vnější plášť z polyolefin
  typ směsi HM2
  podle DIN VDE 0207-24
 • barva pláště: červená (RAL 3000)
  s potiskem: BRANDMELDEKABEL
       Zkoušky
 • požární zkouška podle
  DIN VDE 0482-332-3 / BS 4066-3 /
  DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
 • korozivita od plynů hoření
  podle DIN VDE 0482-267 /
  DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
 • hustota kouře podle
  DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
  DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Vlastnosti
 • žádné šíření požáru
 • nízký vývin kouře
 • instalační kabely nejsou schválené 
  pro účely silnoproudé instalace
  a pro pokládání do země
 • FE 180: zachování izolace
  po dobu 180 minut. Zkouška podle
  DIN VDE 0472-814 ≙ IEC 60331.
  Zachování izolace
  při přímém působení plamene
  po zkušební dobu 180 minut.
 • E 30: zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů po dobu min. 30 minut. Zkouška podle DIN 4102 část 12.
  Zachování funkčnosti má být zajištěno
  po dobu 30 minut, pokud je nutné zachránit
  osoby a zvířata z hořící budovy. Těchto
  30 minut zajišťuje zachování funkčnosti výstražných požárních systémů, bezpečnostního
  a náhradního osvětlení, osobních výtahů s evakuačními obvody, s výjimkou kabelů, které se nacházejí uvnitř výtahových šachet nebo strojoven výtahů.
 • E 90: zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů po dobu min. 90 minut. Zkouška podle DIN 4102-12.
  Zachování funkčnosti po dobu 90 minut
  má zajistit funkci čerpacích stanic
  pro zásobování vodou k hašení, větracích
  zařízení pro odvětrání kouře a tepla z bezpečnostních schodišť a vnitřních prostorů, výtahových šachet a strojoven výtahů,
  lůžkových výtahů v nemocnicích a požárních výtahů.
Poznámka
 • E 30 až E 90
  zachování funkčnosti závisí na příslušné
  technice pokládání
Použití
Používá se všude tam, kde se kvůli vysoké koncentraci věcných hodnot musí v případě požáru ochránit lidské životy a materiální hodnoty. Jedná se např. o průmyslová zařízení, elektrárny, veřejné budovy, hotely, letiště, metro, nemocnice atd. Opletení z ocelového drátu slouží jako mechanická ochrana a také jako magnetické stínění.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x Ø vodiče
mm

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

34075

2 x 2 x 0,8

10,5

25,0

150,0

-

34076

4 x 2 x 0,8

14,8

45,0

275,0

-

34077

8 x 2 x 0,8

21,1

85,0

545,0

-

34078

12 x 2 x 0,8

22,7

126,0

602,0

-

34079

16 x 2 x 0,8

25,0

166,0

734,0

-

34080

20 x 2 x 0,8

26,9

206,0

870,0

-

34072

32 x 2 x 0,8

35,0

326,0

1360,0

-

34073

40 x 2 x 0,8

41,0

407,0

1800,0

-

34074

52 x 2 x 0,8

44,0

529,0

2038,0

-