E-BUS / KNX

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
2x2x0,8 mm
Popis
Sběrnice EIB/KNX 4-žilová PVC
Aplikace

HELUKABEL® E-BUS EIB/KNX PVC pro pevnou pokládku. Podle aplikace je zde možné volit mezi barvami pláště fialovou nebo zelenou. Jinak jsou technické vlastnosti shodné.

Sběrnicový kabel E-BUS je určen pro přenos sběrnicových signálů v inteligentní technice systému v budovách. Tyto kabely zaručují bezvadnou komunikaci podle směrnic EIB / KNX. Lze je pokládat pod omítku, do omítky i na omítku, do trubek a instalačních kanálů v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také do venkovního prostředí, pokud tam jsou chráněny před přímým slunečním zářením. Je možné společné vedení těchto kabelů se silovými napájecími kabely bez omezení. Sběrnice EIB/KNX se používá k ovládání osvětlení, žaluzií, topení, větrání, světelných indikačních panelů atd.

Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

81081

2x2x0,8 mm

81663

2x2x0,8 mm