H07ZZ-F

bezhalogenový, zesítěný, flexibilní ovládací kabel

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
 • Bezhalogenový, zesítěný ovládací kabel
  podle DIN VDE 0285-525-3-21 /
  DIN EN 50525-3-21
 • Teplotní rozsah
  při flexibilním uložení -5°C až +70°C
  při pevném uložení -20°C až +70°C
 • Přípustná provozní teplota
  na jádře +90°C
 • Jmenovité napětí
  flexibilní uložení U0/U 450/750 V
  Zkušební napětí 2500 V
 • Minimální poloměr ohybu
  při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
  při pevném uložení 4x Ø kabelu
Konstrukce
 • měděné jádro holé, podle
  DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
  BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5, HD 383
 • izolace žil z bezhalogenového,
  zesítěného EI8 podle
  DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5
 • barvy žil podle DIN VDE 0293-308
 • žíly stočeny v polohách s optimálními
  délkami zkrutu
 • vnější plášť z bezhalogenového,
  zesítěného EM8 podle
  DIN VDE 0207-363-6 / DIN EN 50363-6
 • barva pláště: černá
Vlastnosti

Zkoušky

 • chování při hoření podle
  DIN VDE 0482-332-1-2 /
  DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  a IEC 60332-3-24
 • korozní účinky zplodin hoření
  podle EN 50267-2-2
 • hustota kouře podle
  DIN VDE 0482-1034-1+2 /
  DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
 • odolnost izolačního obalu a pláště
  proti ozónu podle DIN VDE 0473-811-403
  DIN EN 60811-403
Poznámka
 • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  x = bez ochranné žíly
Použití
Jednožilový nebo vícežilový kabel pro použití ve vnitřních prostorech s nízkým vývinem kouře a korozivních plynů v případě požáru. Není vhodný pro trvalé používání ve venkovním prostředí, ledaže by se použily kabely s vyzkoušenými speciálními plášti. Je-li kabel používán při vysoké teplotě, mělo by se zabránit jeho kontaktu s pokožkou.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

min. - max.

mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

37176

1 x 1,5

5,7 - 7,1

14,4

58,0

16

37177

1 x 2,5

6,3 - 7,9

24,0

71,0

14

37178

1 x 4

7,2 - 9,0

38,0

100,0

12

37179

1 x 6

7,9 - 9,8

58,0

130,0

10

37180

1 x 10

9,5 - 11,9

96,0

230,0

8

37181

1 x 16

10,8 - 13,4

154,0

290,0

6

37182

1 x 25

12,7 - 15,8

240,0

420,0

4

37183

1 x 35

14,3 - 17,9

336,0

530,0

2

37184

1 x 50

16,5 - 20,6

480,0

750,0

1

37185

1 x 70

18,6 - 23,3

672,0

960,0

2/0

37186

1 x 95

20,8 - 26,0

912,0

1250,0

3/0

37187

1 x 120

22,8 - 28,6

1152,0

1560,0

4/0

37188

1 x 150

25,2 - 31,4

1440,0

1900,0

300 kcmil

37189

1 x 185

27,6 - 34,4

1776,0

2300,0

350 kcmil

37190

1 x 240

30,6 - 38,3

2304,0

2950,0

500 kcmil

37191

1 x 300

33,5 - 41,9

2880,0

3600,0

600 kcmil

37192

1 x 400

37,4 - 46,8

3840,0

4600,0

750 kcmil

37193

1 x 500

41,3 - 52,0

4800,0

6000,0

1000 kcmil

37194

2 x 1

7,7 - 10,0

19,0

95,0

17

37195

2 x 1,5

8,5 - 11,0

29,0

119,0

16

37196

2 x 2,5

10,2 - 13,1

48,0

172,0

14

37197

2 x 4

11,8 - 15,1

77,0

239,0

12

37198

2 x 6

13,1 - 16,8

115,0

319,0

10

37199

2 x 10

17,7 - 22,6

192,0

572,0

8

37200

2 x 16

20,2 - 25,7

307,0

767,0

6

37201

2 x 25

24,3 - 30,7

480,0

1154,0

4

37202

3 G 1

8,3 - 10,7

29,0

115,0

17

37203

3 G 1,5

9,2 - 11,9

43,0

144,0

16

37204

3 G 2,5

10,9 - 14,0

72,0

211,0

14

37205

3 G 4

12,7 - 16,2

115,0

290,0

12

37206

3 G 6

14,1 - 18,0

173,0

391,0

10

37207

3 G 10

19,1 - 24,2

288,0

706,0

8

37208

3 G 16

21,8 - 27,6

461,0

961,0

6

37209

3 G 25

26,1 - 33,0

720,0

1438,0

4

37210

3 G 35

29,3 - 37,1

1008,0

1814,0

2

37211

3 G 50

34,1 - 42,9

1440,0

2550,0

1

37212

3 G 70

38,4 - 48,3

2016,0

3210,0

2/0

37213

3 G 95

43,3 - 54,0

2736,0

4423,0

3/0

37214

3 G 120

47,4 - 60,0

3456,0

5405,0

4/0

37215

3 G 150

52,0 - 66,0

4320,0

6725,0

300 kcmil

37216

3 G 185

57,0 - 72,0

5328,0

8222,0

350 kcmil

37217

3 G 240

65,0 - 82,0

6192,0

10224,0

500 kcmil

37218

3 G 300

72,0 - 90,0

8640,0

12620,0

600 kcmil

37219

4 G 1

9,2 - 11,9

38,0

141,0

17

37220

4 G 1,5

10,2 - 13,1

58,0

176,0

16

37221

4 G 2,5

12,1 - 15,5

96,0

235,0

14

37222

4 G 4

14,0 - 17,9

154,0

365,0

12

37223

4 G 6

15,7 - 20,0

230,0

501,0

10

37224

4 G 10

20,9 - 26,5

384,0

872,0

8

37225

4 G 16

23,8 - 30,1

614,0

1194,0

6

37226

4 G 25

28,9 - 36,6

960,0

1822,0

4

37227

4 G 35

32,5 - 41,1

1344,0

2307,0

2

37228

4 G 50

37,7 - 47,5

1920,0

3253,0

1

37229

4 G 70

42,7 - 54,0

2688,0

4130,0

2/0

37230

4 G 95

48,4 - 61,0

3648,0

5720,0

3/0