TOPFLEX

Kabely pro připojování frekvenčních měničů

HELUKABEL, mezinárodně uznávaný výrobce a prodejce kabelů a vodičů představil na poslední SPS IPC Drives v Norimberku dva nové kabely pro připojování motorů se zvýšenou teplotní odolností 90°C: Topflex-EMV-UV-3Plus 2XSLCYK-J a TOPFLEX-EMV-UV-2XSLCYK-J.

Oba kabely se hodí pro připojování měničů frekvence a zajišťují elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) ve strojích, budovách a zařízeních s přístroji a provozními prostředky, jejichž elektromagnetickými rušivými poli může být nepřípustně ovlivněno okolní prostředí.

Díky zvýšené teplotní odolnosti vodiče 90°C je dovolena i zvýšená proudová zatížitelnost. Proto je možné při elektrickém projektování volit v porovnání s obvyklými kabely nižší průřez. Kromě nižších nákladů a použití méně mědi přináší především značně menší vnější průměr výhody při instalaci a pokládání v zúžených prostorách.

Oba kabely jsou dimenzovány pro střední mechanické zatížení při pevném nebo příležitostně pohyblivém uložení v mokrých prostorách a na venkovním prostranství.

Kabely Topflex se používají v automobilovém, potravinářském a balícím průmyslu a také v technice životního prostředí, u obráběcích strojů, manipulačních zařízení, čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů a v klimatizační technice. Je rovněž možné jejich použití v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Obě skupiny kabelů, jejichž výběr závisí na zvolené technice připojení, jsou samozhášivé a odolné proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 a DIN EN 60332-1-2. Jsou odolné UV záření a mají nízkou provozní kapacitu. Nízký vazební odpor vytváří dobrou elektromagnetickou kompatibilitu. Materiály použité při výrobě těchto kabelů neobsahují silikon a kadmium, ani látky porušující smáčivost laku.

TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J

Technické data

- Speciální kabel k připojování motorů pro měniče
frekvence v souladu s DIN VDE 0250
- Teplotní rozsah:
při pohyblivém uložení: -5 °C až +90 °C
při pevném uložení: -40 °C až +90 °C
- přípustná provozní teplota na vodiči: +90°C
- jmenovité napětí Uo/U 600 / 1000 V
- nejvýše přípustné provozní napětí
jednofázový a střídavý proud: 700 / 1200 V
provoz při stejnosměrném proudu: 900 / 1800 V
- zkušební napětí 4000 V
- izolační odpor min. 200 MOhm x km
- Vazební odpor
podle průřezu vodiče
max. 250 Ohm/km
- Minimální poloměr ohybu
při pevném uložení pro vnější ø:
do 12 mm: 5x ø kabelu
> 12 až 20 mm: 7,5x ø kabelu
> 20 mm: 10x ø kabelu
při volném pohybu pro vnější ø:
do 12 mm: 10x ø kabelu
> 12 až 20 mm: 15x ø kabelu
> 20 mm: 20x ø kabelu
- Odolnost proti záření
až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)

Konstrukce

- Cu lanko holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5,
BS 6360 tř. 5
- izolace žíly ze zesítěného polyetylenu (VPE)
- barvy žil: černá, hnědá, šedá a zeleno-žlutá
(ochranný vodič rozdělen na třetiny)
- 3+3-žilová konstrukce
- žíly koncentricky stočeny v polohách- 1. stínění speciální hliníkovou fólií
- 2. stínění opletením z pocínovaných měděných drátů,
optimální pokrytí cca 85%
- vnější plášť ze speciálního PVC
- barva pláště černá (RAL 9005)
- s vyznačením metrování

Vlastnosti

- samozhášivý a odolný proti plameni podle
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1
(odpovídá DIN VDE 0472 část 804, druh zkoušky B)
- splňuje požadavky EMC podle EN 55011
resp. DIN VDE 0875 část 11
- nízká provozní kapacita
- malý vazební odpor vyvolává dobrou elektromagnetickou
kompatibilitu
- díky optimálnímu stínění je umožněn bezporuchový provoz
měničů frekvence
- minimální průřez 0,75 mm2 odpovídá požadavkům
podle DIN EN 60204 část 1
- odolný UV záření
- použití ve venkovním prostředí, od 3x16+3G2,5 mm2
je možné uložení do země
- tento stíněný kabel pro připojování motorů s nízkou
provozní kapacitou jednotlivých žil umožňuje díky speciální
izolaci žil VPE a nízké kapacitě stínění přenos výkonu
s nízkou ztrátou oproti připojovacím kabelům s izolací PE
- materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium,
ani látky porušující smáčivost laku

Použití

Jako připojovací a propojovací kabel při středním mechanickém
namáhání, při pevné pokládce a příležitostném volném pohybu
v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a i ve venkovním
prostředí, od 3x16+3G2,5 mm2 je možné pokládání do země.
S ohledem na dovolenou provozní teplotu na vodiči +90°C je
přípustná zvýšená proudová zatížitelnost oproti kabelům pro
připojování motorů s izolací PE.

Používá se v automobilovém průmyslu, potravinářském průmyslu,
v technice životního prostředí, v balícím průmyslu,
u obráběcích strojů, manipulačních přístrojů, pro pohony
SIMOVERT u výrobců čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů
a klimatizačních zařízení atd. Použití v prostorách s nebezpečím
výbuchu.

TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J

Technická data

- Speciální kabel k připojování motorů pro měniče
frekvence v souladu s DIN VDE 0250
- Teplotní rozsah:
při pohyblivém uložení: -5 °C až +90 °C
při pevném uložení: -40 °C až +90 °C
- přípustná provozní teplota na vodiči: +90°C
- jmenovité napětí Uo/U 600 / 1000 V
- nejvýše přípustné provozní napětí
jednofázový a střídavý proud: 700 / 1200 V
provoz při stejnosměrném proudu: 900 / 1800 V
- zkušební napětí 4000 V
- izolační odpor min. 200 MOhm x km
- Vazební odpor
podle průřezu vodiče
max. 250 Ohm/km
- Minimální poloměr ohybu
při pevném uložení pro vnější ø:
do 12 mm: 5x ø kabelu
> 12 až 20 mm: 7,5x ø kabelu
> 20 mm: 10x ø kabelu
při volném pohybu pro vnější ø:
do 12 mm: 10x ø kabelu
> 12 až 20 mm: 15x ø kabelu
> 20 mm: 20x ø kabelu
- Odolnost proti záření
až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)

Konstrukce

- Cu lanko holé, jemně laněné podle VDE 0295 tř. 5,
BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
- izolace žíly ze sítěného polyetylenu (VPE)
- barevné značení žil: zelenožlutá, hnědá, černá, šedá
- žíly koncentricky stočeny v polohách
- 1. stínění speciální hliníkovou fólií
- 2. Stínění opletením z pocínovaných Cu drátů, optimální
pokrytí cca 85%
- vnější plášť ze speciálního PVC
- barva pláště černá (RAL 9005)
- s vyznačením metrování

Vlastnosti

- samozhášivý a odolný proti plameni podle DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1
(odpovídá DIN VDE 0472 část 804 typ zkoušky B)
- splňuje požadavky EMC podle EN 55011
resp. DIN VDE 0875 část 11
- nízká provozní kapacita
- malý vazební odpor způsobuje dobrou elektromagnetickou
kompatibilitu
- díky optimálnímu stínění je možný bezporuchový provoz
měničů frekvence
- odolný proti UV záření
- použití ve volném prostředí, od 4G16 mm2 je možná
pokládka do země
- tento stíněný kabel pro připojování motorů s nízkou provozní
kapacitou jednotlivých žil umožňuje díky speciální VPE
izolaci žil a nízké kapacitě stínění přenos výkonu s nízkými
ztrátami, oproti připojovacím PE kabelům
- materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium,
ani látky porušující smáčivost laku

Použití

Tento kabel TOPFLEX -EMV-UV-2XSLCYK-J k připojování
motorů pro měniče frekvence zajišťuje EMC v zařízeních
a budovách, strojích s přístroji a provozními prostředky, jejichž
elektromagnetickými rušivými poli by mohlo být nepřípustně
ovlivněno okolní prostředí. Na základě povolené provozní
teploty na vodiči +90°C je možná zvýšená proudová zatížitelnost
oproti kabelům pro připojování motorů s PE izolací.
Je vhodný jako připojovací a propojovací kabel při středním
mechanickém zatížení při pevném uložení a příležitostném
volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorách,
od 3x16+3G2,5 mm2 je možná pokládka do země.


Používá se v automobilovém průmyslu, potravinářském
průmyslu, technice životního prostředí, obalovém průmyslu,
u obráběcích strojů, manipulačních zařízení, pro pohony
SIMOVERT u výrobců čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů
a klimatizačních zařízení atd. Použití v prostorách s nebezpečím
výbuchu.